'Beleid van Schauvliege tegen zwerfvuil werkt voor geen meter'
Foto: Marc Herremans - Mediahuis

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten kostte in 2015 29 euro per Vlaming. De hoeveelheid zwerfvuil is bovendien met 40 procent toegenomen ten opzichte van 2013. Dat schrijft de nieuwssite Apache. Volgens Groen werkt het beleid van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege voor geen meter.

De resultaten van een studie van het Nederlandse studiebureau KplusV in opdracht van afvalmaatschappij OVAM zijn een serieuze streep door de rekening van OVAM en bieden nieuwe munitie voor de voorstanders van het invoeren van statiegeld op blik en plastic flessen.

Vlaanderen spendeerde in 2015 in totaal iets meer dan 187 miljoen euro, of 29 euro per inwoner, aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Daarvan ging 103 miljoen euro naar zwerfvuil, een stijging van maar liefst 42 miljoen in vergelijking met 2013. OVAM streeft tussen 2014 en 2022 een daling van de hoeveelheid zwerfvuil met 20 pct na.

De totale hoeveelheid zwerfvuil bedroeg 24.441 ton, terwijl er 23.193 ton sluikstort werd opgeruimd. De eenmalige drankverpakkingen maken 40 pct van het volume opgehaald zwerfvuil uit. Ter vergelijking: in Vlaanderen werd er in 2015 in totaal 3 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd.

De toename van het verzamelde zwerfvuil gaat bovendien gepaard met een daling van de hoeveelheid in vuilnisbakken gedeponeerd afval. Dat is afgenomen met 24 pct: van 7.800 ton in 2013 naar 5.900 ton in 2015.

Het zijn de gemeenten die het grootste deel van de kosten dragen, in totaal ongeveer 176 miljoen euro, of 94 pct van de totale kost. De overige kosten worden gedragen door Vlaamse agentschappen en waterwegbeheerders, terwijl de verpakkingindustrie via de zogenaamde 'Indevuilbak-bijdrage' 2 pct van de kosten draagt, of 2,125 miljoen euro.

'Deze nieuwe cijfers tonen aan dat statiegeld wel degelijk een oplossing kan zijn', meent Rob Buurman van Recycling Netwerk aan Apache. 'De kosten van zwerfvuil liggen nog hoger dan gedacht, dus het invoeren van een systeem van statiegeld wordt nog interessanter.'

'Beleid Schauvliege werkt voor geen meter'

Oppositiepartij Groen ziet in de resultaten van het onderzoek het bewijs dat het beleid van Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege tegen zwerfvuil voor geen meter werkt. 'Dit is volledig in strijd met het vooropgezette doel van de Vlaamse regering om het zwerfvuil tegen 2020 met 20 procent te doen dalen. En dit toont vooral aan wat de gevolgen zijn van het voeren van een non-beleid', aldus Van Besien.

'Enkel inzetten op sensibilisering volstaat helemaal niet. Het laat de toestand verrotten. En de gemeenten mogen het zwerfvuil opruimen dat mee veroorzaakt wordt door de lakse houding van de minister. Het probleem van het toenemende zwerfvuil zorgt niet alleen voor vuile straten en leefomgevingen, het is ook nog eens nefast voor het leefmilieu. Vervuilende plastics en metaal dringen onze voedselketen binnen en kunnen op termijn voor gezondheidsproblemen zorgen', vervolgt Van Besien.

Hij ziet heel wat structurele maatregelen die minister Schauvliege zou kunnen nemen. 'Denk aan het invoeren van statiegeld voor blikjes en drankflesjes, een betere inzameling van plastic door de PMD-zakken uit te breiden, het opstellen van ambitieuze recyclagedoelstellingen voor plasticverpakkingen en meer inzetten op de circulaire economie.'
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig