‘Laat kinderbijslag van loon afhangen’
Foto: ycs

Meer kinderbijslag bij een laag loon en minder bij een hoog loon. Dat stellen Groen en Ecolo voor in Brussel waar volop de discussie woedt over een nieuw systeem van kinderbijslag.

‘Laat de kinderbijslag van het loon afhangen’, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. ’Een nieuwe kinderbijslagsysteem moet de kinderarmoede minstens met een derde verminderen. De kinderbijslag is één van de beste kansen om alle Brusselse ketjes betere toekomstperspectieven te geven.’ In Brussel wordt momenteel volop gediscussieerd over een nieuwe systeem van kinderbijslag, maar die discussie gaat volgens de groenen niet de goede kant op. De focus ligt te weinig op armoedebestrijding.

Groen en Ecolo stellen concreet voor om per kind een basisbedrag toe te kennen van 135 euro tot 270 euro. De omvang van het bedrag hangt af van het belastbaar inkomen van het gezin. Zo geldt het maximumbedrag van 270 euro voor gezinnen met een belastbaar inkomen lager dan 30.000 euro. Dat bedrag daalt heel geleidelijk tot 135 euro per kind wanneer het gezin een belastbaar inkomen heeft van 60.000 euro.

De groenen pleiten bovendien voor een onmiddellijke overgang van het oude naar het nieuwe systeem. ‘Zo komen de gunstige effecten van ons systeem het snelst tot uitwerking.’

De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hoopt ten laatste tegen de zomer een akkoord te hebben over de Brusselse kinderbijslag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig