Ongeveer 650.000 Vlamingen - ofwel een op de tien - moesten in 2015 zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aandeel blijft daarmee stabiel ten opzichte van de voorbije jaren, zo blijkt dinsdag uit de Armoedemonitor 2017 van de Vlaamse regering.

Enkele maanden geleden veroorzaakte Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) controverse met haar uitspraak dat de armoede in Vlaanderen aan het dalen was. De oppositie trekt nu aan het langste eind: volgens de Armoedemonitor van de Vlaamse regering is het armoederisico niet gedaald.

De Belgische armoededrempel lag in 2015 voor alleenstaanden op een netto beschikbaar inkomen van 1.083 euro per maand, voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.274 euro.

Hoewel het totaal aandeel personen onder de armoededrempel min of meer stabiel is gebleven, zijn er binnen bepaalde bevolkingsgroepen wel evoluties op te merken. Bij 65-plussers is het armoederisicopercentage sinds 2006 (23 procent) opvallend gedaald tot 14 procent in 2015. Bij de jongere leeftijdsgroepen (-25 jaar) is er sprake van een lichte stijging.

Beter dan Europees gemiddelde

Vooral personen in eenoudergezinnen, personen in grote gezinnen en alleenstaanden lopen een hoger armoederisico dan gemiddeld. Daarnaast zijn er onder meer ook grote verschillen tussen hoog- (5 procent) en laaggeschoolden (19 procent) en personen geboren binnen (8 procent) en buiten de EU (33 procent). Die laatste groep is overigens de enige waarbij het armoederisico in Vlaanderen hoger ligt dan het Europese gemiddelde.

Globaal gezien doet Vlaanderen het met een totaal van 10,3 procent van de bevolking onder de armoederisicodrempel het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde (17 procent). Toch is er nog een lange weg af te leggen. De Vlaamse regering heeft zich ertoe geëngageerd om het aantal tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen, tot maximaal 430.000 personen, maar voorlopig lukt het niet om het armoederisicopercentage te doen zakken.

In de Armoedemonitor wordt ook ingezoomd op kinderarmoede. In 2015 leefde 12 procent van de Vlaamse -18-jarigen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 150.000 kinderen. Ook dat aantal bleef het laatste decennium vrij stabiel. In 2020 wil de regering dat aantal gedaald zien tot onder de 60.000. Ongeveer 5 procent van de kinderen leeft in een ernstig materieel gedepriveerd gezin.

‘Homans gooit handdoek in de ring’

Volgens Bart Van Malderen, Vlaams parlementslid voor SP.A lijkt minister Homans de handdoek in de ring te gooien. ‘Het ontbreekt aan concrete maatregelen om de trendbreuk die na elk verloren jaar scherper zal moeten zijn, te realiseren.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig