Fiscus erkent wandelvergoeding
Te voet naar het werk gaan, kan geld opleveren. Foto: Hollandse Hoogte

Werknemers die hun dagelijkse woon-werkverkeer te voet doen en daar een ‘wandelvergoeding’ voor krijgen van hun werkgever, mogen die fiscaal in rekening brengen.

Dat meldt Jan Van Dyck, hoofdredacteur van de in fiscale dossiers gespecialiseerde nieuwsbrief Fiscoloog. Aanleiding is het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een parlementaire vraag van CD&V’er Jef Van den Bergh.

Het kamerlid had aan minister Van Overtveldt gevraagd of die de fiscale aftrek van de fietsvergoeding voor werknemers wil uitbreiden naar de minder gekende (en veel minder gebruikte) wandelvergoeding, bestemd voor werknemers die te voet van en naar het werk gaan.

Het antwoord van de minister is negatief. De bestaande fiscale vrijstelling op de fietsvergoeding (0,22 euro per kilometer) wordt niet uitgebreid naar een wandel- of stapvergoeding.

Tot 380 euro

Maar daarmee is het verhaal niet af. De algemene bepalingen inzake fiscale aftrek van de kosten voor woon-werkverkeer vermelden – los van de specifieke toepassing bij wagens, fietsen of openbaar vervoer – ook het concept ‘ander vervoermiddel’.

Verplaatsingen te voet van en naar het werk vallen onder dat concept. Dat is al bij herhaling bevestigd door circulaires van de administratie Financiën en de rulingcommissie, zegt Van Dyck in Fiscoloog.

De (weinige) werknemers die van hun werkgever een vergoeding krijgen voor hun dagelijkse wandeling naar het werk, kunnen dat bedrag dus fiscaal in rekening brengen. Die vrijstelling beloopt voor de belastingaangifte 2017 maximaal 380 euro.

Opgelet: werknemers die zo’n vergoeding krijgen en die fiscaal willen benutten, moeten genoegen nemen met de beroepskostenforfait. Ze mogen geen werkelijke beroepskosten in rekening brengen. Bij een fietsvergoeding bestaat die voorwaarde niet.

Fietsvoordelen

Bedrijven kunnen hun fietsende werknemers nog allerlei andere voordelen toekennen bovenop de ‘gewone’ fietsvergoeding. Zoals ‘aangepaste fietstassen’, geschikt voor het transport van laptops. Die uitgave wordt door de fiscus beschouwd als een ‘beroepskost eigen aan de werkgever’, waarop de werknemer dus niet wordt belast.

Anders is het volgens Jan Van Dyck in Fiscoloog gesteld met aangeboden regenkledij. Dat geldt als een ‘voordeel van alle aard’. Een aangeboden veiligheidspakket (fietshelm, fluovestje, reflectoren ed.) wordt dan weer gecatalogeerd als een ‘vrijgesteld sociaal voordeel’.