Vandeurzen: ‘Kantelpunt bereikt in strijd tegen familiaal geweld’
Foto: BELGA

In oktober opent een eerste ‘Family Justice Center’ in zijn eigen provincie. Voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wordt het Limburgse loket voor slachtoffers van familiaal geweld een model voor heel Vlaanderen. ‘Dit is een belangrijke stap in de manier waarop we jeugdhulp in de toekomst willen aanpakken.’

Het Family Justice Center (FJC) is één van de paradepaardjes van Vandeurzen en zijn partijgenoot Koen Geens, federaal minister van Justitie Bedoeling is dat hulpverleners, politie en Justitie er samenwerken om (intra)familiaal geweld en kindermishandeling aan te pakken. ‘Eén gezin, één plan. Dat is het motto’, aldus Jo Vandeurzen.

Na Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kondigt nu ook Limburg vandaag de opening van een FJC aan. In Limburg worden elk jaar ruim 3.000 pv’s opgemaakt voor familiaal geweld.

Het FJC start in Hasselt als pilootproject, wat met de plannen voor Genk?

‘We beginnen in oktober met Hasselt, de stad en het OCMW hebben een gebouw langs de Ring waarin het Family Justice Center wordt ondergebracht. Dat is een bestaand gebouw dat werd opgefrist. Van daaruit kunnen de verschillende partners hun werk doen, overleg organiseren en cliënten uitnodigen.’

‘Na een pilootfase van een jaar is het de bedoeling om bijkomende infrastructuur te voorzien, dan komt er ook een gebouw in Genk. Ik ben heel blij dat beide steden extra middelen pompen in het project, dat is een zeer goed signaal.’

Wie zijn precies die verschillende partners?

‘Wel het gaat om het parket, het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, de provinciale en Vlaamse overheid, de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, het Agentschap Jongerenwelzijn en andere plaatselijke hulpverleningsorganisaties. Ook de politiezones worden betrokken, in een eerste fase zijn dat zone Carma en zone Limburg Regio Hoofdstad.’

De provincies zijn de trekkers, maar zij verliezen in 2018 hun bevoegdheid over persoonsgebonden materies. Wat dan?

‘Dat klopt, dat is een gevolg van de zesde staatshervorming. Net daarom wil ik er vaart achter zetten en nu van de expertise van de provincies gebruik maken om tegen 2018 in elke provincie een FJC te hebben. Antwerpen en Limburg zijn altijd koplopers geweest in de materie, Vlaanderen neemt nu geleidelijk aan het concept over. Qua timing zitten we op een belangrijk kantelpunt in de strijd tegen familiaal geweld.’

Is Vlaanderen er klaar voor?

‘We leren uit onze ervaring, maar we zijn er stilletjes aan klaar voor. Natuurlijk vergt het een engagement van verschillende actoren - ook politie en Justitie zijn mee, en dat zijn federale bevoegdheden. Maar tot nu toe lijken er overal goeie samenwerkingen te groeien.’

Alleen West-Vlaanderen blijft achter.

‘Ook daar zijn gesprekken bezig hoor. We proberen de overdracht van de bevoegdheden als een opportuniteit te zien om een grote stap vooruit te zetten in alle hoeken van Vlaanderen en dat gaat ons lukken.’

Hoe gaan de FJC’s precies te werk?

‘Wel, afhankelijk van het risiconiveau gaat een FJC volgens drie sporen aan de slag. Het groene spoor is voor dossiers met een relatief laag risiconiveau. Daar zullen we werken met een vrijwillig, laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer bezorgdheid is, geldt code oranje. Op dat moment zal er sterker aanklampend gewerkt worden. In de dossiers waarin alle alarmbellen op rook springen, zal snel actie ondernomen worden. Een casusregisseur moet het overzicht bewaren en de afspraken bewaken. Bedoeling is om dat model, dat we deze herfst lanceren in Limburg, tegen eind 2017 in heel Vlaanderen uitrollen.’

Tot slot: hoe verhouden ze zich tot de familierechtbanken?

‘De FJC’s hebben in eerste instantie te maken met het parket of openbaar ministerie, dat instaat voor de opsporing en vervolging van misdrijven. Maar natuurlijk is er ook een link met de gerechtelijke procedure. Als er een jeugdrechter wordt aangesteld bijvoorbeeld of als er een beroep wordt gedaan op bemiddeling dan komt het FJC er zeker aan te pas.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig