Belgen negen dagen minder arbeidsongeschikt
Foto: Photo News

De invoering van strengere regels voor het getuigschrift bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid heeft de afwezigheid op het werk met gemiddeld negen dagen ingekort.

Sinds 1 januari vorig jaar moeten de artsen een nieuw getuigschrift gebruiken wanneer ze een periode van arbeidsongeschiktheid willen voorschrijven voor hun patiënten.

De belangrijkste nieuwigheid aan het document is de verplichte invulling van een einddatum voor die arbeidsongeschiktheid. Tot vorig jaar konden de artsen het einde van de afwezigheid onvermeld laten. Het getuigschrift was vaak geldig voor onbepaalde duur.

Met einddatum

De verplichting om er meteen een einddatum op te kleven, is niet zonder impact gebleven. Uit een studie door de landsbond van (vijf) Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de gemiddelde afwezigheid van (langdurige) arbeidsongeschikten met liefst 9 dagen is ingekort, van 105 naar 96 dagen.

Dat is goed nieuws voor het budget van de ziektekostenverzekering, want de gemiddelde daguitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 40 euro.

Meer consultaties

Toch is er ook een keerzijde, zegt Wouter Gelade van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. ‘Tegelijk is het aantal getuigschriften fel gestegen. Van 7.000 per maand in de jaren 2014 en 2015 tot 17.000 per maand in 2016. Vaak blijkt de eerst opgeschreven einddatum een onderschatting en moet de behandelende arts een tweede getuigschrift maken met een verlenging van de afwezigheidsduur.’

Bij de huisartsen is die eerste periode goed voor gemiddeld 33 dagen afwezigheid, bij de artsen-specialisten is dat 40 dagen.

Dat grotere aantal getuigschriften kost ook geld, want er gaan consultaties mee gemoeid, maar de kostprijs daarvan (à rato van 15 tot 21 euro terugbetaald tarief) is een stuk lager dan de uitgespaarde kosten over de gehele periode.

‘Vanaf twee dagen inkorting van de periode van arbeidsongeschiktheid is er al een winst’, luidt het.

Goede zaak

Gelade benadrukt dat de inkorting ‘een goede zaak is voor de werknemers, want eerdere studies hebben al aangetoond dat hun reïntegratie in het beroepsleven moeilijker wordt naarmate de afwezigheid langer is.’