‘Medewerkers klaagden over diversiteitsambtenaar’
Foto: kris van exel

Een slecht evaluatierapport is niet het enige wat diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva mogelijk haar ontslag zal opleveren. Meerdere medewerkers stapten al naar de ombudsdienst om hun beklag te doen over haar, bericht De Morgen donderdag.

Het evaluatierapport van Lyubayeva is opgedeeld in drie scores: die van haar medewerkers, die van de minister en van haarzelf. Het resultaat komt erop neer dat de scores die de diversiteitsambtenaar zichzelf geeft systematisch hoger liggen dan die van minister Liesbeth Homans (N-VA). Die van haar medewerkers liggen tussenin. Lyubayeva meent dat Homans haar niet kan beoordelen omdat ze haar nog maar een paar keer heeft ontmoet en nooit ingaat op haar uitnodigingen.

Wat de evaluatierapporten niet vermelden, is dat er drie medewerkers, op een totaal tussen tien en twaalf, naar de vertrouwenspersoon stapten sinds het aantreden van de diversiteitsambtenaar. Ze deden hun beklag over de leiderschapskwaliteiten van Lyubayeva. Twee overwogen zelfs een klacht wegens pesterijen.

Lyubayeva minimaliseert volgens de krant de zaak. ‘Er waren destijds verschillende herstructureringen aan de gang’, zegt ze. ‘Veel mensen waren bang voor hun job.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig