Burgemeester Kraainem ligt onder vuur
Cardon de Lichtbuer is sinds 1 januari 2016 burgemeester van Kraainem Foto: rdb

De gemeenteraad van Kraainem heeft dinsdagavond in een besloten zitting met een nipte meerderheid van tien tegen negen een motie gestemd waarin burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer gevraagd wordt om gedurende minimum vijf maanden een stap op zij te zetten. Aanleiding is een zwaar conflict tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris en een dispuut over de verdeling van de bevoegdheden.

Kraainem wordt bestuurd door een Franstalige meerderheid van MR, DéFi en CDH. Bij de coalitiegesprekken werd afgesproken de post van burgemeester op te delen in twee termijnen, waardoor Cardon de Lichtbuer (CDH) op 1 januari 2016 Veronique Caprasse (DéFi) opvolgde als burgemeester. De Lichtbuer deed hierbij ook haar intrede in het schepencollege.

Van meet af aan was er onenigheid tussen de Lichtbuer en de andere schepenen over de herverdeling van de schepenmandaten. De Lichtbuer eiste naast haar bevoegdheden als burgemeester ook communicatie en preventie op, maar de andere schepenen weigerden die af te staan.

Ondertussen rees er ook een zwaar conflict tussen de Lichtbuer en de gemeentesecretaris die nog langer weigert om met haar te werken en al enkele weken ziek thuis is. Om dit probleem op te lossen richtte de gemeenteraad in februari een werkgroep op waarin alle fracties vertegenwoordigd waren.

Dinsdag stelde deze werkgroep de gemeenteraad in besloten zitting voor een deskundige aan te stellen om dit conflict op te lossen, maar dit werd weggestemd. Op initiatief van Défi en MR werd een amendement goedgekeurd waarin de Lichtbuer opgeroepen werd om vijf maanden een stap opzij te zetten om zo de rust te laten weerkeren.

‘Politieke spelletjes’

‘Het is duidelijk dat MR en DéFi aan de ene kant en CDH aan de andere kant in beide dossiers met getrokken messen tegenover mekaar staan’, aldus Joost Vanfleteren (Open). De Vlaamse oppositiepartij Open vreest dat de politieke en bestuurlijke situatie in Kraainem dreigt te ontaarden in complete chaos.

Open heeft bij de gouverneur overigens klacht neergelegd tegen de gang van zaken tijdens de gemeenteraad. ‘Voor de stemming is aan Cardon de Lichtbuer gevraagd om de raad te verlaten. Wij vinden dat ook de andere schepenen, die eveneens betrokken partij zijn, dit eveneens hadden moeten doen.’

In een reactie laat Cardon de Lichtbuer weten dat zij hoegenaamd niet van plan is om op te stappen. ‘Ik ben voorstander van een positieve, constructieve oplossing en ging akkoord met het voorstel van de werkgroep om voor het conflict met de secretaris een deskundige bemiddelaar aan te stellen. Wat MR en DéFi gedaan hebben is het spelen van politieke spelletjes’, aldus Cardon de Lichtbuer die er voorts op wijst dat de gemeenteraad helemaal niet bevoegd is om dergelijke standpunten in te nemen. De beslissing was bovendien ongeldig omdat ze niet op voorhand geagendeerd stond op de raad.