Onverwacht uitstel voor nieuwe regels tijdskrediet
Minister van Werk Kris Peeters is niet klaar met zijn huiswerk. Foto: BELGA

De federale regering is niet op tijd klaar om de geplande hervorming van de regels voor tijdskrediet en zorgkrediet op 1 april te doen ingaan.

De socialistische vakbond ABVV meldt dat de deadline van 1 april niet gehaald wordt. Hierdoor komt er voorlopig geen afschaffing van het ‘gewoon’ tijdskrediet (zonder motief) en evenmin de beloofde uitbreiding van de formules van zorgkrediet.

Volgens het ABVV is de federale regering niet klaar met de uitvoeringsbesluiten bij het sociaal akkoord tussen vakbonden en werkgevers over het ‘nieuwe’ tijdskrediet. Dat akkoord dateert al van december vorig jaar, met 1 april als afgesproken invoeringsdatum. Het is minister van Werk Kris Peeters (CD&V) die de besluiten moet uitschrijven.

Ruzie in regering

De socialistische vakbond legt de schuld voor het uitstel bij geruzie tussen de coalitiepartners CD&V en N-VA over bijkomende besparingen op het systeem van tijdskrediet. ‘Bij gebrek aan akkoord over die extra besparingen is de hele hervorming uitgesteld’, klaagt het ABVV, ‘ook de hieraan gekoppelde verhoging van de uitkering voor alleenstaanden in thematisch verlof.’

Het ABVV noemt het uitstel van die hogere uitkering voor alleenstaanden ‘onaanvaardbaar’ en vreest voor ‘een juridische leemte’ voor werknemers die in de loop van april een aanvraag tot tijdskrediet willen indienen. ‘Zelfs 1 mei lijkt als nieuwe invoeringsdatum onhaalbaar.’

In regeringskringen wordt bevestigd dat er nog discussies lopen over 10 miljoen euro besparingen op de uitkeringen voor tijdskrediet. Er wordt nu gemikt op 1 juni als nieuwe invoeringsdatum. Het debat gaat over de gelijkschakeling van de uitkeringen voor alle leeftijden.