Yves Ghequiere wordt dan toch geen burgemeester in Linkebeek
Foto: BELGA

Vlaams minister Homans zal Yves Ghequiere, die was voorgedragen als kandidaat-burgemeester van Linkebeek, niet benoemen. Dit omdat Ghequire de taalwetgeving ‘weigert toe te passen’.

Nadat de Raad van State herhaaldelijk de niet-benoeming van Damien Thiéry had bevestigd, werd Yves Ghequiere voorgedragen als kandidaat burgemeester. Maar ook Ghequiere weigert nu echter de (taal)wetgeving in Linkebeek toe te passen. Hierdoor zal ook hij niet worden benoemd door minister Homans.

Na een incident op de gemeenteraad van 6 maart, gaf minister Homans de opdracht aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant om Ghequiere uit te nodigen voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek was na te gaan of Ghequiere bereid is de (taal)wetgeving toe te passen. Op 6 maart zat Ghequiere de gemeenteraad van Linkebeek voor. Bij een agendapunt werd er door drie raadsleden Frans gesproken. Hoewel het gebruik van het Nederlands door gemeenteraadsleden verplicht is, trad Ghequiere als voorzitter van de raad niet op. Tijdens een gesprek met de provinciegouverneur gaf Ghequiere aan geen graten te zien in het gebruik van het Frans tijdens de gemeenteraad.

Afgelopen maandag werd er bovendien opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad van Linkebeek. Ditmaal werd de raad voorgezeten door Damien Thiéry. “Na de herhaalde arresten van de Raad van State, die de niet-benoeming van Damien Thiéry telkens bevestigden, had ik de hoop dat met de voordracht van Yves Ghequiere de weg van de pacificatie was ingeslagen. Het tegendeel blijkt nu echter het geval te zijn. Men blijft zeer bewust provoceren en de taalwetgeving overtreden”.

De niet-benoeming van Yves Ghequiere heeft tot gevolg dat Eric De Bruycker als ontslagnemend burgemeester verder in functie blijft.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig