De Vlaamse meerderheid heeft een akkoord bereikt over onverdoofd slachten. Vanaf 2019 is elektronarcose verplicht voor schapen en klein herkauwers, Runderen en kalveren moeten worden verdoofd onmiddellijk na de halssnede.

In oktober vorig jaar werd een voorstel om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren nog weggestemd in het Vlaams Parlement. Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA wilden het resultaat van een bemiddelingsopdracht afwachten die aan voormalig Boerenbond-baas Piet Vanthemsche was gegeven.

Die is nu klaar met zijn bemiddeling en stelt zijn eindrapport deze voormiddag voor. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben zijn conclusies onmiddellijk overgenomen. Concreet worden slachthuizen vanaf 1 januari 2019 verplicht om elektronarcose toe te passen op schapen en kleine herkauwers. Dat is een techniek waarbij het schaap bedwelmd wordt, maar die niet dodelijk is.

Voor runderen en kalveren is die techniek nog niet voldoende ontwikkeld. Daar wordt de zogenaamde post cut stunning verplicht, een verdoving die onmiddellijk na de halssnede wordt toegepast. Als de techniek evolueert kan ook voor deze dieren later de elektronarcose worden ingevoerd.

Bemiddelaar Vanthemsche gaat ervan uit dat de moslimgemeenschap akkoord kan gaan met dit voorstel, maar zegt te beseffen dat het voor de Joodse gemeenschap onaanvaardbaar is.

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum, die zelf brak met zijn partij Groen, wegens dit dossier, zegt 'dolgelukkig' te zijn. 'Dit is een zeer grote stap voorwaarts', zegt hij. 'Voor schapen en kleine herkauwers is er een definitieve oplossing, voor runderen en kalveren een voorlopige.'