Uw tuin is misschien jachtgebied
Foto: if

Een basisschooltje, een vogelopvangcentrum, de tuin van Marc Coucke: allemaal stond het ingeschreven als ‘jachtgebied’. Waanzin, denkt u? Dat dacht Marc Coucke ook.

‘Hij heeft zes hectare grond rond zijn kasteel in Merelbeke’, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. ‘Wel, zijn tuin stond zonder zijn mede­weten volledig ingekleurd als zone waar jagers aan de slag zijn.’

Hoe zoiets kan? Voor hij met een geweer op pad mag gaan, moet een jager een aangesloten terrein van 40 hectare kunnen bijeensprokkelen. ‘En wat doen ze als ze zien dat er een school of een tuin met trampoline in de weg ligt? Dan pakken ze dat er gewoon bij’, zegt Rodts.

Met de hulp van Vogelbescherming Vlaanderen is al meer dan 230 hectare illegaal ingekleurd jachtgebied geschrapt. ‘We hebben 867 percelen laten controleren. 686, of liefst tachtig procent, ervan bleken zonder toestemming van de eigenaar te zijn ingelijfd. Die zijn intussen weer jachtvrij verklaard.’

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zullen tegen juni alle jachtplannen digitaal beschikbaar zijn. ‘Dan kan iedereen zelf nagaan of zijn eigendom ten onrechte in jachtgebied ligt.’

Wie zelf zijn perceel wil laten controleren, kan dat op schietinactie.be