Louis Tobback: “Leuven verkiest Belgische, Vlaamse en liefst Leuvense investeerder in OHL”
Foto: IF

Het Leuvens stadsbestuur geeft volgens burgemeester Louis Tobback de voorkeur aan een Belgische, Vlaamse en liefst Leuvense investeerder in voetbalclub OHL. “We betreuren dat OHL verplicht geweest is om bijkomende financiële middelen te zoeken bij een Chinese zakenman. Het is echter aan de club om hierover een beslissing te nemen. Leuven heeft nooit de ambitie gehad om de club mee te besturen en wil in deze enkel haar belangen vrijwaren”, aldus Tobback (sp.a).

“We hebben in het verleden altijd onze voorkeur uitgesproken voor een binnenlandse oplossing. In het verleden is die echter nooit opgedaagd. Het vijftal ondernemers dat zich nu aandient zien er ernstige mensen uit. Vraag is echter hoeveel geld ze bij mekaar kunnen brengen, wetende dat bijvoorbeeld Marc Coucke al 25 miljoen euro in Oostende heeft gepompt en de Egyptische investeerder in Lierse al meer dan 40 miljoen euro. Vraag is ook of OHL zich in de gemaakte afspraken met de Chinese investeerder al niet te ver gewaagd heeft en of er voor hen nog een weg terug is. Van het Chinese financiële engagement weten wij overigens ook nog niets”, aldus Tobback.

Het is echter volgens Tobback aan het huidige OHL-bestuur om deze knopen door te hakken. “Als eigenaar van het stadion en met de 10 à 11 miljoen euro leningen die we aan OHL hebben toegestaan probeert het stadsbestuur in dit dossier alleen haar belangen te vrijwaren. We kunnen bij een overname die leningen opeisen, maar als de Chinese investeerder die wil betalen kunnen we niet veel meer doen. Ik lees ook dat de groep Vlaamse investeerders eist dat in ruil voor hun investering het huidige bestuur moet opstappen. Vraag is of die hiertoe bereid zullen zijn. Als stadsbestuur zijn we alleszins niet van plan om ons in hun onderlinge vetes en afrekeningen te gaan mengen”, aldus Tobback.