Advocaten Syrisch gezin reageren teleurgesteld
Mieke Van den Broeck Foto: FRED DEBROCK

De advocaten van het Syrisch gezin uit Aleppo reageren ontgoocheld op de nieuwe beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) om het gezin toch geen humanitair visum toe te kennen. 'De RVV neemt een louter technische beslissing, met als gevolg dat men zich niet meer moet uitspreken over de grond van de zaak', zeggen meesters Mieke Van den Broeck en Olivier Stein in een mededeling.

Vanmorgen raakte bekend dat het Syrische gezin dat bij een bevriende familie in Namen wou gaan wonen, geen visum krijgt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep van de familie in de veelbesproken zaak verworpen. Oorzaak is een procedurefout. De eerste keer dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag van het gezin afwees, vergat hun advocate de beroepsprocedure op te starten.

Volgens meester Van den Broeck en meester Stein verandert het arrest de rechtspraak 'in deze politiek zeer geladen zaak'. Zij gingen er van uit dat de eerste beslissing van de Belgische Staat om het visum te weigeren niet meer bestond.

De RVV vond die immers onwettig en dwong de staat om een nieuwe en beter gemotiveerde te nemen. 'Dat deze nieuwe beslissing de oude vervangt, was tot op heden vaste rechtspraak, zowel bij de Raad van State als bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen', zeggen Van den Broeck en Stein. Zij vochten daarom de eerste beslissing niet aan. 'Een onbestaande (vervangen) beslissing aanvechten is immers nutteloos.'

Maar de RVV heeft nu geoordeeld dat de eerste beslissing in het dossier wél blijft bestaan, zelfs al neemt de staat een nieuwe beslissing over dezelfde aanvraag.

Bocht van 180 graden

'Het voelt ongemakkelijk dat juist in dit dossier de rechtspraak een bocht van 180° maakt. De RVV neemt een louter technische beslissing, met als gevolg dat men zich niet meer moet uitspreken over de grond van de zaak', zeggen de advocaten.

'In dit dossier hebben wij vastgesteld dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de rechtbank zegt. Is het niet wat een staatssecretaris wil, dan heeft een uitspraak geen enkele waarde. Deze zaak geeft geen antwoord op de enige echte vraag: hoe kan men vermijden dat zij die in levensgevaar zijn via smokkelaars hun leven wagen op de Middellandse Zee?', aldus Van den Broeck en Stein.

'Als advocaten zijn wij teleurgesteld over deze uitspraak. Maar meer nog zijn wij ten zeerste verontrust door de manier waarop de Belgische Staat zich in dit dossier heeft gedragen. Dat een uitvoerbare uitspraak van een rechter niet gerespecteerd moet worden, dat communicatie van een staatssecretaris mag bestaan uit onwaarheden en het zwartmaken van mensen in nood, dat Twitter meer betekent dan de wetten van ons land. Als geëngageerde advocaten nemen wij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van zo veel onrecht. Wij zullen ons des te meer inzetten voor mensenrechten en het verdedigen van de slachtoffers van dit inhumaan beleid', zeggen Van den Broeck en Stein.