CD&V wil uitstel voor afschaffing ecocheques
Foto: BELGA

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer wil het debat over de afschaffing van de ecocheques in de Kamer tijdelijk opschorten. De Raad van State is immers bijzonder kritisch. Vercamer ziet net als de sociale partners een oplossing in de vorm van elektronische ecocheques.

Dinsdag buigt de Kamercommissie Sociale Zaken zich opnieuw over het wetsvoorstel van de meerderheid om de ecocheques af te schaffen. In de plaats zou een fiscaal voordelige nettovergoeding komen die rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.

De Raad van State toonde zich echter vernietigend. Door het vervangen van de cheques door een nettovergoeding ‘lijkt het in het licht van het gelijkheidsbeginsel niet langer verantwoord dat voor de nettobonus op het vlak van fiscaliteit en socialezekerheidsbijdragen in een specifieke regeling wordt voorzien die voordeliger is dan die voor het vergelijkbare, gewone loon’, klonk het vorige week.

Electronische cheques

De sociale partners hebben intussen een alternatief voorstel uitgewerkt binnen de Nationale Arbeidsraad. Zij stellen voor om vanaf 1 januari 2018 alleen nog elektronische ecocheques uit te reiken. Dat moet leiden tot een kostendaling voor zowel de bedrijven, de handelaars als de werknemer. Het zou gaan om een daling van de totale administratieve lasten met 41,3 miljoen euro. Ook de verwerkingskosten kunnen op die manier naar beneden en er is minder risico op verlies, diefstal en ongebruikte cheques.

CD&V’er Vercamer zet zich mee op dat spoor. Hij had nog geen overleg met zijn collega’s van de meerderheid, maar stelt alvast voor om dinsdag in de bevoegde Kamercommissie nog niet te stemmen.

Concreet wil Vercamer zo snel mogelijk naar volledig elektronische ecocheques, die voor meer producten gebruikt kunnen worden en waarvoor ‘alle nadelen die nu bestaan zijn weggewerkt’. Bovendien pleit de CD&V’er ook voor één systeem om de ecocheques online te kunnen gebruiken.

En worden ecocheques niet tijdig opgebruikt door de werknemer, dan mag dat geld niet langer naar de uitgiftebedrijven gaan, aldus nog Vercamer, die opport om er een of ander fonds mee te spijzen.