Gezin uit Aleppo krijgt geen visum
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) Foto: BELGA

Het Syrische gezin dat bij een bevriende familie in Namen wou gaan wonen, krijgt geen visum. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep van de familie in de veelbesproken zaak verworpen. Het is voor het gezin wel nog mogelijk om naar het Hof van Cassatie te trekken.

Het zou gaan om een procedurefout, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.  De eerste keer dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag van het gezin afwees, vergat hun advocate de beroepsprocedure op te starten.   Dit betekent ook dat we vanaf de datum van het arrest niet langer verplicht zijn om een visum af te leveren aan de familie.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wordt de beslissing om geen visum toe te kennen daardoor definitief. Dat betekent volgens hem twee dingen: hij is niet langer verplicht een humanitair visum af te leveren en alle opgelegde dwangsommen vervallen.

‘Het lijkt me logisch dat de dwangsommen vervallen, nu we gelijk gekregen hebben over de weigering om een visum uit te reiken’, zegt hij in de krant. ‘We hebben tot nu nul euro betaald, en ik ben niet van plan om daar nog verandering in te brengen.’


De advocaten van het Syrische gezin zijn nog niet op de hoogte van het arrest. Over de gevolgen van het arrest voor de andere lopende procedures kunnen ze zich dan ook nog niet uitspreken.