De Block gaat te gulle artsen opsporen
Foto: Arlette Stubbe
Artsen die opvallend veel ziektedagen voorschrijven, zullen daar in de toekomst op aangesproken worden. ‘Zo sporen we de valse ziektebriefjes op.’

De grootschalige sociale fraude met ziekte-uitkeringen in Limburg zindert na. Tientallen valse patiënten kregen jarenlang een uitkering, mogelijk gemaakt door een arts die hen van valse ziektebriefjes voorzag.

SP.A-voorzitter John Crombez pleit voor een anonieme databank met cijfers over het voorschrijfgedrag van artsen, om zo’n fraude te verhinderen. ‘Zo vinden we abnormale uitschieters terug’, legt hij uit. ‘De controles die nu gebeuren, werken duidelijk niet.’ Toen hij zelf staatssecretaris voor fraudebestrijding was, heeft hij naar eigen zeggen al zo’n databank voorgesteld. ‘Maar er kwam veel protest in het parlement.’ Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, ziet er alleszins geen graten in. 

Maggie De Block (Open VLD) timmert inmiddels al aan een eigen systeem om het voorschrijfgedrag van artsen te monitoren. De minister van Volksgezondheid werkt aan de uitrol van ‘profielen’ voor de meest voorkomende ziekten. ‘We bekijken dan wat de gemiddelde afwezigheidsduur is die artsen voorschrijven, en bepalen een minimum en maximum aantal ziektedagen per ziekte’, legt woordvoerster Els Cleemput uit. ‘Artsen die meer ziektedagen voorschrijven dan gemiddeld, zullen we aanspreken via het Riziv. Het gaat dan over artsen die twee weken rust voorschrijven, in plaats van een gemiddelde van vijf dagen. Zo sporen we ook valse ziektebriefjes op.’

Valse patiënten

Het systeem wordt nu door het kabinet van De Block uitgewerkt. ‘We hebben al een gelijkaardige methode  voor het voorschrijven van antibiotica. Artsen krijgen een profiel van hun voorschrijfgedrag en zien zo zelf of ze ver onder of boven het gemiddelde zitten.’ 
Van Cleemput maakt zich sterk dat het systeem fraude zoals in Limburg snel zal opsporen. ‘We  zullen veel vroeger opmerken dat een arts opvallend veel mensen langdurig thuis houdt.’ 

Jaarlijks zullen vanaf nu ook 7.500 langdurig zieken door artsen van het Riziv opnieuw gecontroleerd worden. De doelgroep zijn  mensen met een burn-out of lage rugpijn. ‘Riziv-artsen controleren of de juiste diagnose werd gesteld.’

De valse patiënten in Limburg lieten zich vaak ziek melden op basis van burn-out of lage rugpijn