In Brussel, Rome, Berlijn en zelfs Londen zijn duizenden pro-Europese betogers op straat gekomen in een ‘March for Europe’. Ze vierden mee de zestigste verjaardag van het verdrag van Rome. Al waren er ook tegenbetogers.

In de marge van de viering van 60 jaar verdragen van Rome hebben duizenden mensen zaterdag deelgenomen aan verschillende optochten in de Italiaanse hoofdstad. De betogingen zijn voor of tegen Europa, of om een ander Europa te eisen.

Zo’n tienduizend mensen trokken richting Colosseum om te pleiten voor een EU zonder muren, zonder besparingen en zonder racisme. ‘We zijn hier om een Europa te vragen dat niet het Europa is van de banken en de bureaucratie, maar van de rechten voor werknemers en studenten’, verwoordde een 22-jarige betoger het.

Aan het Colosseum verzamelden later ook de voorstanders van een federaal Europa, en elders in Rome tegenstanders van het Europese project. De autoriteiten verwachtten over de verschillende optochten heen 30.000 demonstranten.

Vier dagen voor start Brexit

In Londen kwamen tienduizenden mensen – 80.000 volgens de organisatoren – dan weer op straat om te protesteren tegen de Brexit, vier dagen voor de boedelscheiding met de EU officieel op gang wordt geschoten. Er werd ook een minuut stilte gehouden voor de vier dodelijke slachtoffers van de aanslag woensdag aan het Britse parlement.

En uiteraard kon Brussel, als hoofdstad van Europa, niet achterblijven. Op het Luxemburgplein verzamelden zaterdagnamiddag een duizendtal mensen. Ze brachten hulde aan de realisaties van de Europese eenmaking en hielden een passioneel pleidooi voor een revitalisatie van het Europees project.

‘De Europese Unie heeft gezorgd voor een ongekend lange periode van vrede in West-Europa’, klinkt het bij één van de aanwezigen. ‘Na de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn heeft de EU geholpen om landen die jarenlang enkel totalitarisme gekend hadden, op weg te zetten naar democratie, politieke vrijheid, maar ook naar economische welvarendheid. Europa heeft de mensen echt dichter bij elkaar gebracht, dat mogen we niet uit het oog verliezen.’

De deelnemers aan de March For Europe zijn echter niet blind voor de moeilijkheden die de EU de laatste jaren gekend heeft. ‘De financieel-economische crisis, de problemen met Griekenland, de vluchtelingenkwestie, het zijn allemaal zaken waar Europa in de fout is gegaan of onvoldoende ééndrachtig is opgetreden’, geven de betogers toe.

‘De Brexit maakt ons natuurlijk ook niet blij. De EU moet haar tweede adem vinden, moet haar burgers opnieuw voor zich winnen. De EU heeft een democratische boost nodig. Daarvoor zullen grondige hervormingen nodig zijn en er zal meer aandacht moeten zijn voor een sociaal Europa. Maar de Europese instellingen zullen dat niet alleen kunnen, het zal ook van ons, Europese burgers moeten komen. Wij moeten ons engageren en kiezen voor solidariteit, gelijkheid, alles wat ons verbindt en niet wat ons verdeelt.’