Niet eens helft van inburgeraars raakt aan job
Foto: Hollandse Hoogte/David Rozing
Na vijf jaar heeft minder dan 45 procent van de inburgeraars werk. Zelfs hooggeschoolde nieuwkomers doen het niet beter.

Elk jaar komen er 30.000 tot 40.000 nieuwkomers naar Vlaanderen. Een deel daarvan volgt een inburgeringstraject, en dat moet hen zelfredzaam maken op zoek naar werk. 

Maar helpt dat ook? Een nieuw rapport van het Hiva voor het agentschap Inburgering en Integratie toont alvast aan dat inburgeraars maar moeilijk aan het werk raken. Ongeveer 30 procent heeft vrij snel een baan, maar de rest van de groep heeft het lastiger. Na minder dan vijf jaar heeft tussen 40 en 45 procent een job, en dat aandeel lijkt de jaren daarop te stagneren.

De onderzoekers bekeken het traject van 37.986 mensen die na 2007 in ons land aankwamen. Bijna 70 procent waren gezinsherenigers, een kleinere groep kwam uit de asielprocedure. 

Ook hooggeschoolden zonder baan

Na vijf jaar waren er van zowat de helft van die groep geen data terug te vinden. Dat wil dus zeggen dat ze niet werken, maar ook geen werkloosheidsuitkering of uitkering krijgen. Het grootste deel van die groep zijn vrouwen. ‘Het is mogelijk dat het om vrouwen gaat die eerder zorgtaken binnen de familie opnemen’, zegt onderzoeker Peter de Cuyper. ‘Maar er zal ook een klein deel bij zijn dat het land weer verlaten heeft.’

Nog eens 40 tot 45 procent werkt na vijf jaar wel, maar dat aandeel groeit daarna niet meer. Middengeschoolden zijn daarbij opvallend genoeg meer aan het werk dan hooggeschoolden. In die laatste groep werkt nog niet de helft, terwijl van de Vlaamse hooggeschoolden 84 procent een job heeft. Van de laaggeschoolde nieuwkomers werkt 38 procent. 

Ook een inburgeringscursus blijkt geen garantie voor werk. U kunt het volledige artikel hier lezen