Uitkeringsfraude met Limburgse chirurg blootgelegd

Bij een grootschalig onderzoek naar uitkeringsfraude heeft het gerecht in Limburg vier verdachten aangehouden. Onder hen een neurochirurg uit Hasselt met adres in Knokke. Hij schreef valse medische attesten uit, zodat personen onterecht een ziekte- of invaliditeitsuitkering toegewezen kregen. Voor die prestatie vroeg hij 3.500 tot 10.000 euro.’

De fraude was al jarenlang bezig en honderden mensen zouden van het systeem gebruik hebben gemaakt. Twee spilfiguren uit Heusden-Zolder en Genk en een helper zorgden dat de mensen die een uitkering wensten bij de arts terechtkonden. Volgens arbeidsauditeur Herwig L’Homme gaat het om de ‘grootste zaak van sociale fraude ooit in Limburg’.

Vier aangehouden verdachten zijn vrijdagvoormiddag voor de raadkamer in Hasselt verschenen. Na een vordering van het arbeidsauditoraat liet de onderzoeksrechter woensdag door een zestigtal speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie veertien huiszoekingen uitvoeren, waarbij talloze documenten en informaticadragers, twee voertuigen en een geldsom van 38.000 euro in beslag zijn genomen. Een vijfde verdachte, een arts van 84 jaar, is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij kreeg een verbod opgelegd om zijn praktijk nog uit te oefenen.

Er loopt een onderzoek naar 350 dossiers van onterechte invaliditeitsuitkeringen in een periode van zes maanden. ‘We gaan ervan uit dat er veel meer zijn. Een extrapolatie geeft minimum duizend tot tweeduizend onterechte uitkeringen. Het mogelijk minimaal fraudebedrag op jaarbasis bedraagt 4,2 miljoen euro. Als er een extrapolatie naar 1.500 dossier gebeurt, loopt dat bedrag op tot 18 miljoen euro’, zo werd vrijdag uitgelegd op een persconferentie in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie Limburg in Hasselt.

‘Ingenieus systeem’

Volgens arbeidsauditeur Herwig L’Homme werkten de verdachten via een ‘erg ingenieus systeem’. B. B. uit Heusden-Zolder startte de handel op en richtte zich vooral naar mensen van Turkse origine. Hij vroeg tussen de 3.500 en 10.000 euro per persoon, naargelang het geleverde werk. Hij leverde zijn klanten een fictieve inschrijving in België, een fictieve tewerkstelling en begeleiding naar de dokters, zoals een psychiater, een neurochirurg en een neuroloog, en naar de mutualiteit. Aan de tweede hoofdverdachte, I. A. uit Genk, werd via B. B. ook een invaliditeitsuitkering toegekend. I. A. uit Genk stapte mee in de handel.

‘Via dit systeem wordt de sociale welvaartsstaat op ernstige wijze aangetast en loopt het nadeel voor de Belgische schatkist, over verschillende jaren, in de miljoenen euro. Het gaat dan over onterechte uitkeringen (invaliditeit, zorgverzekering), dokterskosten verbonden aan het bekomen van deze onterechte uitkeringen, verhoogd kindergeld, gezinsherenigingen, bekomen van studiebeurzen, verlaagde elektriciteitstarieven tot zelfs de verhoogde pensioenberekening op basis van deze onterechte uitkering’, vertelde waarnemend arbeidsauditeur Herwig L’Homme vrijdag op een persconferentie.

Als hun schuld bewezen is, zullen de bedragen die ze onterecht gekregen hebben, worden teruggevorderd. Voor de artsen in dit dossier dreigt een definitieve schorsing.