Eerste rechter gaat akkoord met nieuw inreisverbod Trump
Op een meeting in Nashville, Tennessee zei Trump nog op 15 maart dat hij zijn inreisverbod zou verdedigen tot in het Hooggerechtshof. Foto: AFP

Een rechter in Virginia heeft zopas besloten om het hernieuwde inreisverbod niet te blokkeren. Maar de maatregel is daarmee nog niet in voege, want andere rechtszaken lopen nog.

Voor Donald Trump is het een eerste overwinning na een extreem hobbelig parcours. Rechter Anthony Trenga in Alexandria, Virginia, gaat niet akkoord met een groep moslimactivisten geleid door Linda Sarsour. Sarsour vroeg de rechter om de maatregel tegen te houden omdat die ‘immigranten discrimineert op basis van hun geloof’. Dat is ongrondwettelijk. Maar Trenga heeft nu besloten dat de nieuwe bewoordingen van de zogenaamde ‘travel ban’ niet gelijkstaan aan discriminatie volgens geloof.

Vorige week bevroren nog twee andere rechters in Maryland en Hawaï Trumps maatregel. Trenga’s beslissing maakt op het terrein dus nog geen verschil. Maar op termijn, als het inreisverbod naar het Hooggerechtshof zou moeten, kunnen advocaten van het Witte Huis die uitspraak wel gebruiken in hun voordeel.

Juridisch kluwen

De regering Trump wordt over het hele land voor de rechter gedaagd omdat ze mensen uit zes moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt. Zowel technologiebedrijven, universiteiten, activisten voor burgerrechten en staten (Washington, Hawaï en Minnesota) verzetten zich.

In de eerste versie van het inreisverbod werden zeven landen genoemd. In de tweede versie van februari 2017 staan nog zes landen: Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. Die nieuwe versie voorziet uitzonderingen voor houders van een ‘green card’. En het Witte Huis gaf preciezere redenen aan waarom dat verbod nodig is voor de nationale veiligheid.

Woorden die achtervolgen

Over die noodzaak voor dit uitzonderlijke inreisverbod heeft Trenga geen echte uitspraak gedaan. Dat kan een belangrijke factor worden in het juridisch steekspel. Als regeringsleider moet Trump heel precies verantwoorden waarom de VS deze maatregel neemt en welk terroristisch gevaar ze op het spoor is. Het mag zeker niet gaan om een ‘moslimban’. Maar als campagnebeest wil Trump duidelijk maken dat hij zich hiermee sterk blijft opstellen tegenover moslimterrorisme.

Het Witte Huis moet in die rechtszaken ook aantonen dat versie twee grondig verschilt van versie één. Dat is moeilijk als Trump tegelijk zijn supporters op rallies wil overtuigen dat de twee gewoon hetzelfde zijn. Activisten proberen nu Trumps eigen uitspraken tegen hem te gebruiken in de rechtbank.

Wanneer de ban er uiteindelijk komt, en hoe lang ze zal standhouden, is koffiedik kijken.