Modrikamen wil 5 miljard van BNP Paribas in Ageas-zaak
Foto: BELGA

Advocaat Mischaël Modrikamen vraagt in Amsterdam aan het gerechtshof om de Fortis-schikking van Ageas aan te passen. Hij wil kunnen doorgaan met een claim van 5 miljard euro tegen BNP Paribas in verband met de ontmanteling van het vroegere Fortis .

Modrikamen mocht van de Nederlandse rechter in het 'Engels' pleiten. Hij feliciteerde het Amsterdamse gerechtshof met de mooie infrastructuur op het IJ in Amsterdam. 'Als ik dat vergelijk met wat we in België hebben, heb ik het gevoel in een onderontwikkeld land te wonen', zei hij. Het leverde hem een zuinig rechterlijk lachje op.

Modrikamen legde uit dat zijn klanten al van het eerste zich verzet hebben tegen de ontmanteling van Fortis en dat het dankzij zijn actie was dat BNP Paribas in februari 2009 AG Insurance bij Fortis liet. "Zonder ons was er vandaag geen Ageas".

Modrikamen zegt niet tegen de schikking te zijn, maar vraagt om de kwijting-clausule aan te passen. Modrikamen zegt dat Ageas met de schikking niet alleen een punt probeert te stellen achter de procedures wegens miscommunicatie, maar ook tegen andere procedures, "zonder daarvoor een compensatie te betalen".

Modrikamen wil kunnen verder de ontmanteling van het vroegere Fortis aanvechten. Concreet heeft hij een claim van 5 miljard euro tegen BNP Paribas die hij wil doorzetten. Daartoe moet volgens hem één zin van de schikking aangepast worden, met name de kwijting-clausule.

Van Damme

Stein Van Thiel, de advocaat van Alexandere Van Damme, de rijke AB InBev -bestuurder vroeg dan weer de ondernemingskamer om één cijfer aan te passen van de schikking. De omvang van de schikking zou tien keer hoger moeten liggen, zegt hij. Van Damme kocht in  oktober 2007 nieuwe aandelen Fortis bij de kapitaalverhoging. Hij investeerde 165 miljoen euro. Hij verkocht de aandelen in 2009 tegen 21 miljoen euro, een verlies van 144 miljoen. Op basis van de schikking zou Van Damme 10 miljoen tot 13 miljoen krijgen. Dat is minder dan 10 procent van het verlies en volledig ontoereikend, zei Van Thiel. 'We vragen niet zoals Modrikamen de aanpassing van één zin, maar slechts van één cijfer', besloot Van Thiel.

Consumentenclaim

Eerder deze middag haalde advocaat Jens Maliepaard van het kantoor Houweling en Kars, die optreedt voor Consumentenclaim, alles uit de kast in zijn aanval tegen de schikking van Ageas. Volgens hem hebben de belangenorganisaties en Ageas geen rechtvaardigheidsgevoel. Hij hekelt dat de niet-actieve eisers omschreven worden als ‘free riders’ die profiteren van de inspanningen van wie wel opkwam voor zijn rechten.

Hij liet de rechtbank een experiment zien van de bioloog Frans De Waal die Capucijner-aapjes stenen liet aanbrengen. Het ene aapje kreeg als beloning een stukje komkommer, de andere een lekkere druif. Het aapje dat telkens een komkommer kreeg, begreep het niet, en begon zijn steen te vergelijken met die van het met een druif beloonde aapje. Hij zag echter geen verschil en kon blijkbaar het verschil in beloning van dezelfde inspanning niet begrijpen.

Maliepaard haalde ook het apartheidsregime van destijds in Zuid-Afrika erbij en het verschil in verloning tussen vrouwen en mannen. Hij beschuldigde de verdedigers van de schikking geen gevoel van rechtvaardigheid te hebben. De actieve eisers die zich organiseerden om een schadevergoeding van Ageas te bekomen, krijgen van Ageas één derde meer tegenover de aandeelhouders die passief bleven.

Volgens Maliepaard is de boodschap van de voorstanders dat wie in de toekomst een compensatie wil, beter kan toetreden tot de belangenorganisaties. Ageas investeert dan weer zo in de Nederlandse Wcam-regeling (de regeling voor de massaschade in Nederland), stelt Maliepaard. Maliepaard wijst erop dat het één derde meer betekent voor de actieve eisers, eigenlijk neerkomt op een verschil van 50 procent. ‘De eisers krijgen 50 procent meer dan de niet-actieve aandeelhouders.’ In de totale enveloppe van Ageas voor het regelen van de schikking, gaat een kleine 800 miljoen naar de actieve eisers en zo’n 407 miljoen naar de niet-actieve eisers.

Hoeveel niet-actieve eisers uiteindelijk een vergoeding zullen vragen, is niet bekend. Als ze met teveel zijn, zal de compensatie per aandeel lager zijn dan verwacht. Ageas wijst erop dat dan al meer dan 43 procent van de aandeelhouders moeten opstaan. Slechts in 12 procent van de schikkingen in het verleden, lag het aanmeldingspercentage boven de 43 procent.

Patrick Verelst, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) zegt aan De Standaard dat zijn leden overwegend niet-actieve eisers zijn. Hij vindt de schikking redelijk, ook voor de niet-actieve eisers. ‘In België bestaat dergelijke massaschaderegeling voor aandeelhoudersbetwistingen niet. De Belgische aandeelhouders van Ageas hebben geluk dat ze in Nederland terecht kunnen. Verelst vindt dat het tijd is om de Fortis-pagina om te slaan.

Maliepaard zei dan weer dat alles en iedereen te koop is. ‘Het verschil tussen actieve en niet-actieve eisers is er gewoon om Ageas geld uit te sparen’, zei hij. De beleggingsorganisatie VEB werkte daaraan mee. ‘Dat helpt begrijpen waarom de VEB 25 miljoen van Ageas krijgt’, zei Maliepaard. Hij noemde de mindere vergoeding voor de niet-actieve eisers een sanctie. ‘Ze krijgen een half stukje komkommer in plaats van een druif.’ ‘Voor een leek en zelfs voor een Capucijner-aapje is het meteen duidelijk dat het verschil niet uit te leggen is.’

Consumentenclaim opende ten slotte ook een spervuur van kritiek op het expertenrapport van de Analysis Group, die moet aantonen dat de 1,2 miljard euro een redelijke vergoeding is. Consumentenclaim zegt dat aan het rapport weinig waarde kan gehecht worden en dat de deskundige zomaar een slag in de lucht slaat.