‘Bij de lijstvorming voor 2018 moet CD&V in elke stad en gemeente minstens één jongere in de top-3 zetten.’ Dat was een eis van Wim Soons (31) als jongerenvoorzitter. En zie, nu mag (of moet?) hij zélf CD&V in Mechelen groter maken. Soons wordt namelijk de nieuwe CD&V lijsttrekker in Mechelen.

De 31-jarige Wim Soons neemt het in Mechelen op tegen zetelend burgemeester Bart Somers (Open VLD), die al sinds 2000 de Dijlestad bestiert en vorige maand nog werd verkozen tot Beste Burgemeester ter Wereld, en wellicht ook tegen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Al moet die laatste zijn officiële verhuizing en lijsttrekkerschap nog bekendmaken.

Geen makkelijke klus dus. In 2012 haalde de lokale lijst VLD-Groen-M+ - met Somers en Kristof Calvo van Groen - 33,9 procent, de N-VA 23,2 procent en de SP.A van aftredend eerste schepen Caroline Gennez 18,2 procent. CD&V strandde op een vierde plaats met 12,4 procent. Toch mochten de christendemocraten meedoen met het stadsbestuur, ten nadele van de socialisten. Met Walter Schroons en Stefaan Deleus levert de partij vandaag twee schepenen, maar het zijn de liberalen en Vlaams-nationalisten die de facto de plak zwaaien.

Elke toog
'Het is uiteraard onze ambitie om te groeien', zegt Soons. 'De Mechelaar zal ons de komende weken en maanden nog horen, onder meer over mobiliteit.' Soons wil naar eigen zeggen ook 'midden de Mechelaars' staan: hij belooft het komende jaar aan de toog van elk Mechels café te zullen zitten, en te gaan praten met elke vereniging die hem uitnodigt. 'Ik heb eens snel gegoogeld, alleen al in de binnenstad zijn er zo'n 109 cafés', grijnst hij. Pittig detail: de laatste keer dat Wim Soons een soortgelijke belofte deed, slaagde hij er niet in die na te komen. Als beginnend jongerenvoorzitter verzekerde hij langs te gaan bij elke afdeling, maar twee jaar later moest hij toegeven dat zijn voornemen geklasseerd mocht worden als 'overmoed'.

'Hij is soms onbesuisd', pikt nationaal voorzitter Wouter Beke in, 'maar ook heel geëgangeerd. Scherp van tong, maar met respect voor de besluitvorming. Hij weet dat hij zowel frontrunner als teamspeler moet zijn, maar dat kan hij.'

De jonge snaak speelt graag zijn verleden bij de Chiro uit, 'al hoop ik niet dat Chiro nationaal nu een persbericht zal sturen, zoals Mieke Van Hecke (Gents lijsttrekster, red.) voorgehad heeft in Gent', lacht hij.

Durfal met groen kantje
Soons weegt bijlange niet zo zwaar als de andere lijsttrekkers in Mechelen, maar heeft als jongerenvoorzitter van CD&V de voorbije twee jaar wel een aardig track record opgebouwd. Hij liet zich kennen als iemand met een mening die er niet voor terugdeinsde om de moederpartij soms tegen de haren in te strijken of een ‘geweten’ te schoppen.

Zo pleitte hij als één van de eersten voor een verbod op de nertsenkweek, voor een totaalverbod op onverdoofd slachten en voor strengere decumulregels binnen de partij. Beke: 'Als hij ooit burgemeester wordt, zal hij zijn eigen regels moeten volgen. Ik zal daar zéér nauwlettend op toezien.' Ook klaagde de voormalige jongerenvoorzitter meteen het gebruik van gratis alcohol aan in het parlement. Alvast op die twee laatste vlakken volgde CD&V een beetje later de jongeren.

Het valt op: Soons is begaan met ‘groene’ thema’s als dierenwelzijn. Ook op andere vlakken lijkt hij soms veeleer uit de ecologistenstal te komen. Zou het te maken hebben met het feit dat de prille dertiger opgroeide in het landelijke Berlaar-Heikant? Mogelijk wel.

Stemrecht op 16
Eind vorig jaar kaapten de jongeren het CD&V-congres door een meerderheid te vinden voor de herfederalisering van bepaalde domeinen ‘indien nodig’, én voor stemrecht vanaf 16 jaar. ‘We geloven dat dit kan werken, ook in combinatie met de plannen om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan politiek en maatschappijleer’, aldus Soons, die zelf een diploma politieke wetenschappen, beleidseconomie en internationale politiek heeft.

Nog voor het congres had Soons al duidelijk gemaakt niet voor een tweede mandaat als jongerenvoorzitter te zullen gaan, hij wilde ‘andere horizonten’ verkennen. Intussen is hij opgevolgd door Sammy Mahdi uit Molenbeek. Als voorzitter van CD&V Mechelen - want dat is hij ook - heeft Wim Soons drie strijdpunten: een groter samenhorigheidsgevoel, meer aandacht voor de buitenwijken en natuurlijk ook alles wat ‘zorg’ betreft.

Met Soons kiest CD&V alvast voor een iets minder zoutloze figuur dan zijn voorganger Walter Schroons, al had de partij allicht stiekem gehoopt dat de immer populaire Inge Vervotte vroeg of laat een politieke comeback zou willen maken. Zij voelt zich goed aan het hoofd van de Emmaüs-verzorgingsinstellingen en lijkt dat zo te willen houden. Ook Youssef Kobo, afkomstig uit Mechelen, werd wel eens genoemd als lijsttrekker in de Dijlestad, maar lijkt voor 2018 veeleer in Antwerpen ingezet te zullen worden.

Vast staat alleen dat schepen Deleus de derde plek krijgt, en Schroons zal duwen. 'Nu moeten we nog op zoek naar knappe vrouwen', besluit Soons.