CD&V en Open VLD lopen niet warm voor plan N-VA
Foto: AP

Het wetsvoorstel van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover om buitenlandse ministers en staatshoofden alleen nog met de toestemming van de Belgische regering bij ons politieke campagne te laten voeren, is klaar. Dat schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws vrijdag. Open Vld-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft haar bedenkingen bij het voorstel, terwijl CD&V geen meerwaarde in het voorstel ziet.

De Roover heeft een wetsvoorstel klaar, dat hij aankondigde nadat het enkele weken geleden tot zware rellen was gekomen tussen Turkse Nederlanders en de ordediensten in Rotterdam.

'Het moet stoppen dat buitenlandse politieke vedetten hier voor commotie komen zorgen en standpunten verkondigen die een inbreuk zijn op de mensenrechten', klinkt het. De Roover wil daarom wettelijk verplichten dat buitenlandse staatshoofden en regeringsleden eerst toestemming vragen aan de Belgische regering voor ze politieke activiteiten ontplooien in ons land.

Nu bestaat daarvoor geen Belgisch wettelijk kader. Burgemeesters kunnen dit soort campagnes alleen verbieden als de openbare orde of de veiligheid in het gedrang zijn. België kan zich al wel op het internationaal recht beroepen om staatshoofden en ministers van Buitenlandse zaken de toegang tot het grondgebied te ontzeggen. De Roover wil die regels met een Belgische wet verduidelijken.

Het voorstel geldt echter niet voor buitenlandse parlementsleden. 'Dat is juridisch moeilijk te regelen', aldus de fractieleider. 'Je kan ze namelijk niet beschouwen als dragers van buitenlands gezag.' Ook Europese staatshoofden en regeringsleden worden ontzien. 'Die verhouden zich anders tegenover elkaar. Wil je dat regelen, dan begeef je je op juridisch glad ijs.'

Turtelboom vreest willekeur

Open Vld-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft haar bedenkingen bij het voorstel. Zij vreest vooral voor 'willekeur'. 'Trudeau wel, Orban niet. Erdogan wel, Erdogans rechterhand niet. #verkiezingsmeeting #willekeur', tweet ze.

 

Het is niet de eerste keer dat Turtelboom kanttekeningen plaatst bij de N-VA-plannen. Zo publiceerde ze twee weken geleden al samen met partijgenoot Patrick Dewael een vrije tribune met kritiek op de voorstellen. In dat stuk noemden Turtelboom en Dewael een gelijkaardig verbod op verkiezingsmeetings 'juridisch zeer moeilijk, zo niet onhaalbaar"' 'Met zo'n politiek verbod weet je waar je begint en ook waar je uitkomt: bij willekeur, conflict en onvrijheid', klonk het toen.

CD&V: 'Geen meerwaarde'

Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) ziet geen meerwaarde in het wetsvoorstel van N-VA. Ten gronde is de Vlaamse christendemocraat met zijn N-VA-collega Peter De Roover: buitenlandse politiek moet niet naar ons land worden geëxporteerd.  Hij wijst er op dat elk land zelf kan beslissen om buitenlandse regeringsleden de toegang tot het land te ontzeggen.

'Bovendien beschikken we over de wettelijke instrumenten om bijeenkomsten te verbieden', gaat Verherstraeten voort. Wanneer de veiligheid of openbare orde in het gedrang komen, kunnen de burgemeesters of minister van Binnenlandse Zaken optreden.

'Ik roep iedereen op die de bevoegdheid heeft daarover beslissingen te nemen, dat te doen in overleg met de Turkse gemeenschap', aldus nog Verherstraeten. Hij haalt het Genkse voorbeeld aan, waar werd beslist een politieke activiteit niet te verbieden, maar waar na overleg met de Turkse gemeenschap alsnog werd afgezien van de organisatie, licht de CD&V'er toe. 'We zijn niet gebaat met het polariserend taalgebruik van de voorbije weken', verwijst Verherstraeten naar de forse taal die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uitgerekend op 22 maart richting Europa lanceerde.