Francken: 'Artsen zonder Grenzen stimuleert mensensmokkel'
Foto: Photo News
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Artsen Zonder Grenzen (AZG) zijn verwikkeld geraakt in een Twitter-rel. Francken beschuldigt de hulporganisatie ervan mensensmokkel te stimuleren. Twee jaar geleden deed hij een gelijkaardige uitspraak.

De hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen deelde maandag trots dat ze bijna 1.000 vluchtelingen op zee had gered en nadien overgebracht had naar Italiaanse autoriteiten. 'Onvoorstelbaar,' reageerde Francken. 'Door jullie reddingsoperaties vlak voor de kust krijg je een aanzuigeffect en dus doden,' ging hij verder. 'Mensenlevens redden is onze taak,' klonk de repliek van AZG, 'en dat is wat we doen'. 

'Vluchtelingen verdrinken doordat criminelen ze - tegen betaling - de boot op sturen. Dat moet worden aangepakt,' las de tweet van een onbekende twitteraar maandag. 'Inderdaad,' wist AZG. 'Voorzie legale toegangswegen. Maar dat wil EU niet, laat liever mensen verdrinken,' schreef de hulporganisatie op Twitter.

'Onzin,' antwoordde Francken. 'Wij willen geen verdrinkingen. Wij doen aan hervestiging, meer dan ooit.' Franckens redenering is dat AZG mensensmokkel stimuleert, en het is lang niet de eerste keer dat hij die stelling maakt. Bijna twee jaar geleden, op 17 april 2015, beschreef hij de reddingsacties van AZG op de Middellandse zee als een 'tweesnijdend zwaard'.

'Vanuit humanitair oogpunt heb ik alle respect en begrip voor wat AZG wil doen’, zei Francken in 2015. ‘Maar het erge is dat je op die manier de georganiseerde misdaad en de mensensmokkelaars alleen maar rijker maakt, terwijl je een oplossing niet dichterbij brengt,' concludeerde hij. De reden? 'Die figuren gaan almaar driester tewerk en binnen de kortste keren kom je dan in situaties terecht waarbij mensen op nog gammelere bootjes gestopt worden, met nog minder brandstof,' luidde het.

Niets nieuws onder de zon dus, met de discussie van maandag. Wel kwam er nu wederwoord van AZG: 'de Europese Unie laat mensen liever verdrinken,' las de tweet. Woordvoerder van AZG Christof Godderis verklaarde later: 'Als er mensen sterven op zee, is het onze taak om hen te helpen'.

Maar ook Frontex (Europees Agentschap voor het beheer van buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie) maakte vorige maand in The Guardian een conclusie die nauw aansluit bij die van Francken. Ngo's die mensen uit de zee (aan Libië) redden, moedigen volgens Frontex de mensensmokkelaars aan die hier baat bij hebben.

'Ze gaan nog meer mensen op de boot duwen, met minder brandstoffen dan ooit tevoren,' zegt Fabrice Leggeri, directeur van Frontex. Hij benadrukt dat liefst veertig procent van de jongste reddingsacties door ngo's zijn uitgevoerd die geen mogelijkheid hebben om na te gaan waar de vluchtelingen vandaan komen en wat hun route juist geweest is.