Zes agenten betrokken bij gore WhatsApp-groep
Foto: Photo News

Het onderzoek van de Dienst Intern Toezicht naar grove chatgesprekken draait rond gesprekken tussen zes leden van het Antwerpse korps en twaalf leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie. Dat heeft de Antwerpse politie maandagavond bekendgemaakt.

Lachen met gedetineerden, geweld verheerlijken, verwijzen naar Hitler: een Whatsapp-groep van Antwerpse agenten bulkt van racistische en seksistische praat, zo schreef onze krant.

De leiding van het team gerechtshoven en overbrengingen (GEOV) van de Antwerpse lokale politie zou in september signalen hebben gekregen van pesterijen binnen de eigen dienst. De problematiek werd eerst ‘op de werkvloer besproken’, waarna geconcludeerd werd dat er ‘inderdaad sprake was van normoverschrijdend gedrag tussen leden van de dienst GEOV en het veiligheidskorps van FOD Justitie’. De korpsleiding werd op de hoogte gebracht en die beval meteen een onderzoek door Intern Toezicht.

Het onderzoek is erg complex gezien de twee verschillende tuchtstatuten van de politie en het veiligheidskorps, stelt de politie, en daarom wordt er erg omzichtig mee omgegaan ‘om procedurefouten uit te sluiten’. Er werd dan ook een speciale werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van zowel de Antwerpse politie als de FOD Justitie. Politie en FOD Justitie werken ook samen een traject uit om ‘tot een grondige cultuurwijziging te komen binnen de diensten’.

Eén medewerker van de politie die niet bij de berichtengroep hoort, kreeg al een ordemaatregel opgelegd, maar voor eventuele tuchtmaatregelen tegen de leden van het veiligheidskorps is de politie naar eigen zeggen niet bevoegd. De politie benadrukt maandagavond wel nog dat de gedragscode voor sociale media die ze twee jaar geleden aan al haar medewerkers oplegde, zowel professioneel als privé, ook geldt voor berichtendiensten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig