Kippen, duiven en struisvogels van hobbyhouders mogen weer buiten komen
Themabeeld. Foto: VUM

Wie thuis kippen, duiven, (struis)vogels of ander pluimvee houdt, mag die weer naar buiten laten gaan. Minister van Landbouw Willy Borsus heft de ophokplicht voor hobbyhouders op. Professionele pluimveehouders moeten hun dieren wél nog binnenhouden.

Sinds begin februari gold een ophokplicht voor de dieren, nadat bij een dier van een hobbykweker uit het Oost-Vlaamse Lebbeke vogelgriep was ontdekt. ‘In totaal zijn in België in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld’, aldus minister Borsus. ‘Eén bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van drie weken geleden. Ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.’

Voederen

Dit betekent dus dat hobbyhouders hun pluimvee en vogels niet meer verplicht moeten afschermen. Toch raadt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. ‘Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.’

Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. ‘Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (zoals struisvogels, nandoes en emoes, red.): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.’

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV.