Aanhoudingstermijn terreurverdachten nog steeds knelpunt
Koen Metsu (N-VA) Foto: Wim Hendrix

Vandaag begint in de Terro-commissie het finale debat over de verlenging van de aanhoudingstermijn van verdachten. De regering blijft zoeken naar een tweederdemeerderheid voor het voorstel, dat dateert van kort na de aanslagen in Parijs eind 2015. Meerderheid en oppositie slagen er maar niet in om een akkoord te bereiken.

Na de aanslagen van 22 maart kwamen premier Charles Michel en zijn regering niet met nieuwe maatregelen. Die hadden ze al aangekondigd na de antiterreuractie in Verviers en de aanslagen van Parijs, allebei in 2015. Vooral de aanhoudingstermijn van terreurverdachten was een pijnpunt.

Momenteel kan een terreurverdachte slechts 24 uur worden vastgehouden. 'Dat is hoe lang de onderzoeksrechter heeft om te beslissen of hij een verdachte verder van de vrijheid zal beroven of vrijlaten,' aldus voorzitter van de Terro-commissie, Koen Metsu (N-VA). 'De rode draad is dat de termijn van 24 uur te weinig is omdat in die tijdspanne zowel politie en parket het nodige bewijsmateriaal moeten vergaren. De onderzoeksrechter heeft dan eigenlijk een halfuur de tijd om met de persoon in gesprek te gaan en een beslissing te maken.' De meerderheid wil daarom een periode van 48 uur in de grondwet verankeren, gecombineerd met de mogelijkheid om via een gewone wet 24 uur extra te voorzien voor terrorisme. 

Maar omdat grondwetsartikel 12 moet worden gewijzigd, is een tweederdemeerderheid vereist. Meerderheid en oppositie slagen er echter maar niet in om ook een akkoord te bereiken. De SP.A pleit voor 48 uur, zonder de mogelijkheid om te verlengen. Ook de PS gaat voor 48 uur, met na 24 uur een tussenkomst van de onderzoeksrechter. Groen/Ecolo geeft de voorkeur aan de bestaande regeling met de optie van een vereenvoudigde verlengingsprocedure. Het CDH zit op de lijn van de meerderheid.

Door het eindeloos getouwtrek blijft het voorstel intussen al bijna anderhalf jaar zonder gevolg. Metsu zal ook vandaag aandringen op een tweederdemeerderheid.