Dubbel zoveel mensen anticiperen op oude dag om geldzaken te regelen
Foto: Photo News

Op een jaar tijd is het aantal zorgvolmachten verdubbeld. In 2015 lieten ruim 11.000 mensen hun notaris een zorgvolmacht opstellen, vorig jaar waren dat er al 21.000, zo blijkt uit cijfers van de notarissen. Het systeem bestaat sinds 2014 en biedt te mogelijkheid om te anticiperen op het moment dat je niet meer bekwaam bent om je vermogen te beheren.

Mensen liggen steeds vaker wakker van wat er op hun oude dag zou kunnen gebeuren en dat laat zich voelen in het aantal zorgvolmachten. Op twee jaar tijd lieten ruim 32.000 Belgen een zorgvolmacht registreren via hun notariskantoor, in 2016 waren het er dubbel zoveel als in 2015. Dat maakt de Federatie van het Belgisch Notariaat bekend in haar nieuwsbrief. ‘Het aantal zorgvolmachten zal wellicht nog toenemen als gevolg van de snelle vergrijzing van de bevolking en de stijging van de levensverwachting’, voorspellen de notarissen.

Hoe werkt het?

Als je nu al wil kiezen wie jouw financiële zaken moet behartigen zodra jij er zelf niet meer bekwaam voor bent, kun je naar een notaris stappen om één of meerdere personen aan te duiden. Buiten de rechtbank om, dus. Om rechtsgeldig te zijn moet de zorgvolmacht geregistreerd worden in een register dat wordt bijgehouden door de Federatie.

De zorgvolmacht werd ingevoerd door de Wet van 17 maart 2013 die het beschermingsstatuut regelt van meerderjarige personen ‘die wegens hun gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat zijn hun belangen van (niet-)vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen’ alsook voor ‘meerderjarige personen die zich in staat van verkwisting bevinden’. De wet trad in werking op 1 september 2014.

Sinds de invoering ervan maken per maand gemiddeld 870 Belgen er gebruikvan, zo liet minister van Justitie Koen Geens (CD&V) onlangs nog weten aan Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Wel moeten er nog een aantal knelpunten worden weggewerkt ter wille van de duidelijkheid. Het verschil met een gewone volmacht is dat die laatste vervalt als de volmachtgever niet meer wilsbekwaam is, maar dat geldt bij uitstek niét voor de zorgvolmacht.

‘Geen luxe’

‘Op tijd de nodige maatregelen nemen, is geen overbodige luxe’, aldus de Federatie van het Belgisch Notariaat. ‘Het kan heel wat juridische problemen vermijden en voor de nodige gemoedsrust zorgen.’

De zorgvolmacht moet wel worden geregistreerd op het moment dat je zelf nog wilsbekwaam bent. Het systeem werkt goed als alle partijen overeenkomen. Is er ruzie binnen de familie, dan kan het soms beter zijn om toch een rechter in te schakelen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig