De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt met de actiegroepen rond Oosterweel, met het radicaal haventracé als uitgangspunt. Nu verwacht ze dat alle procedures bij de Raad van State worden stopgezet.

Sinds acht uur zitten het politiek stuurcomité, de Vlaamse regering, het Antwerps bestuur, de actiegroepen en de intendan samen. Om 11u geven ze een persconferentie. Op tafel: een historisch akkoord dat jarenlang getouwtrek over het ontwarren van de mobiliteitsknoop rond Antwerpen moet oplossen.

De oplossingen: een radicaal haventracé dat het rond punt van Wommelgem via een nieuwe ondergrondse bypass via Ekeren en de Liefkenshoek moet verbinden met het Waasland, een tweede Tijsmanstunnel, een afgeslankte en dus minder brede en belastende Oosterweelverbinding op de Ring zelf én een overkapping.

Uit de eerste berekeningen blijkt dat dit scenario werkt (zie kaart). Het verkeer op de Oosterweelverbinding wordt gehalveerd ten opzichte van de bestaande plannen. De druk op de Kennedytunnel en het verkeer ter hoogte van het Sportpaleis zijn aanzienlijk teruggedrongen.

Historisch compromis over Oosterweel

Hoe ‘light’?

De voorbije weken waren er intensieve contacten tussen de diensten van de Vlaamse overheid met de Antwerpse actiegroepen en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Gisteravond lag het dossier op de tafel van de Vlaamse regering voor de ultieme goedkeuring.

Het akkoord legt voorlopig alleen nog de grote principes van de mobiliteitsoplossing vast. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe ‘light’ de Oosterweelverbinding precies wordt. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard.

Het compromis gaat ook uit van haast revolutionaire wijzigingen in het Antwerpse verkeersgedrag. Zo zou de helft van de verplaatsingen niet met de auto gebeuren. Dat kan alleen met massale investeringen in openbaar vervoer, park&ride, faciliteiten voor elektrische fietsen, én met een sturende tolheffing. Het zal hoe dan ook aanpassen worden voor wie zich naar Antwerpen wil verplaatsen.

Tegen de zomer zou er een stevig doortimmerd routeplan op tafel moeten liggen, waarin ook bijvoorbeeld de overkapping een plaats krijgt.