Ook Brussel gaat inburgeren
Foto: Hollandse Hoogte

Het Brussels parlement bespreekt vandaag een voorstel van de meerderheid om verplichte inburgeringscursussen te organiseren.

Vlaanderen begon er dertien jaar geleden al mee. Franstalig België heeft onlangs een eigen aanbod uitgewerkt. Nu start ook het Brussels gewest een inburgeringstraject voor nieuwkomers op.

Toch heeft Brussel naar verhouding de meeste nieuwkomers. Volgens onderzoek leven in de hoofdstad 30.000 buitenlanders die minder dan drie jaar in België verblijven. Maar lang was er geen politieke wil om hun inburgering te verplichten.

Daar kan nu verandering in komen. Het Brussels parlement bespreekt vandaag in de commissie Sociale Zaken een voorstel van de meerderheid om nieuwkomers te verplichten in te burgeren. Niet dat Brussel zelf inburgeringscursussen gaat organiseren. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die in het Brusselse institutionele kluwen bevoegd is voor persoonsgebonden materies, zou de bestaande Vlaamse en Franstalige inburgeringscursussen erkennen. Nieuwkomers moeten daaruit een keuze maken.

De vraag is of dit volstaat. De Franstalige inburgeringstrajecten zijn maar pas van start gegaan. Vorig jaar hebben amper 600 cursisten een traject afgerond. De Nederlandstalige inburgering in Brussel begeleidde 3.200 nieuwkomers op vrijwillige basis.

Bovendien zijn er nogal wat verschillen tussen de Nederlandstalige en Franstalige inburgering. Zo is het Franstalige traject een inspanningsverbintenis, maar de Nederlandstalige een resultaatsverbintenis. De kandidaten moeten slagen voor maatschappelijke oriëntatie en Nederlands tweede taal. Ook is het Nederlandstalige traject veel meer georiënteerd op de zoektocht naar werk.

Groen-parlementslid Arnaud Verstraete stelt daarom voor dat Brussel zelf een inburgeringstraject uitwerkt met extra aandacht voor talen, een cruciale tool op de Brusselse arbeidsmarkt.