‘Alleen nog automatisch Belg als beide ouders Belg zijn’
N-VA-kamerlid Sarah Smeyers Foto: BELGA

N-VA wil enkel nog de Belgische nationaliteit automatisch toekennen aan kinderen van wie beide ouders Belg zijn. ‘We moeten komaf maken met de periode dat de Belgische nationaliteit verkrijgen even gemakkelijk is als het abonnement van een sportclub’, zegt N-VA-kamerlid Sarah Smeyers.

De Belgische nationaliteit wordt vandaag automatisch toegekend aan een kind als een van de ouders Belg is. Maar bijvoorbeeld ook als geen van de ouders Belg is, maar het kind in België is geboren en de ouder vijf jaar in de tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gehad.

N-VA wil nu een forse rem zetten op de automatisch toekenning van die nationaliteit voor die kinderen. Smeyers heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Die ouders kunnen wel nog een verklaring afleggen waarbij zij de Belgische nationaliteit vragen voor dat kind, maar die zal slechts voorwaardelijk toegekend worden. Eenmaal achttien zal het kind een burgerschapsexamen moeten afleggen. ‘Zoals in Nederland’, zegt Smeyers. Daar wordt de taal uitgebreid mondeling en schriftelijk getest, net als de kennis van de maatschappij. Wie niet slaagt, verliest zijn nationaliteit. ‘Zo vermijden we dat er papieren Belgen ontstaan.’ Meerderjarigen die vandaag al via een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen, zullen ook voor zo’n examen moeten slagen.

‘Het is onmogelijk gebleken om de dubbele nationaliteit - zoals onder meer heel wat Turken hebben - af te schaffen’, zegt Smeyers. ‘Elk land heeft zijn eigen nationaliteitsregels en het is ondoenbaar om afstand te doen van de Turkse nationaliteit. We kunnen dus niet vragen dat wie Belg wil worden afstand doet van zijn andere nationaliteit. Maar we kunnen wel de drempel verhogen om de Belgische nationaliteit te verwerven.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig