‘Alcohol op de terugweg bij jongeren’
archiefbeeld. Foto: BELGAIMAGE

Het alcoholgebruik bij jongeren ouder dan 16 is voor het eerst gedaald. Dat concludeert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) uit haar jaarlijkse studie bij leerlingen van het secundair onderwijs. Ook het alcoholgebruik bij -16-jarigen daalt en de beginleeftijd stijgt verder, wat aantoont dat het verbod op verkoop onder 16 wel degelijk vruchten afwerpt.

Het VAD stelde in het schooljaar 2015-2016 voor het twintigste jaar op rij aan 27.146 leerlingen uit 63 verschillende scholen anoniem een aantal vragen over tabak, alcohol en andere drugs. Voor het eerst werd daarbij een daling vastgesteld van het aantal leerlingen ouder dan 16 jaar die verklaarden ooit alcohol te hebben gebruikt. Ook het aantal leerlingen dat in het voorbije jaar alcohol dronk daalde in die leeftijdscategorie voor de eerste keer.

Verder daalde het regelmatig gebruik van sterkedrank bij +16-jarigen voor het eerst duidelijk onder de 10 procent, na drie jaren van stagnatie. In vergelijking met het schooljaar 2008-2009 is het aandeel regelmatige gebruikers van sterkedrank bijna gehalveerd (van 15 procent naar 8 procent).

Ook het aandeel 17- tot 18-jarigen dat minstens één keer per maand aan bingedrinken doet, daalde in de drie laatste schooljaren van 38 procent naar 31 procent. Het aantal leerlingen in die leeftijdscategorie die zich het voorbije jaar dronken voelden daalt na een aantal jaren van aanhoudende stijging ook voor het eerst duidelijk.

Wetswijziging werkt

Wat jongere leerlingen betreft, zet de positieve evolutie zich voort. In het schooljaar 2005-2006 zei 77 procent van de -16-jarigen nog ooit alcohol te hebben gedronken. In 2015-2016 is dat aandeel gedaald tot 45 procent van de -16-jarigen. De dalende trend kan mee worden verklaard door de wetswijziging die het verkopen, schenken of aanbieden van alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 jaar sinds 2010 verbiedt.

Dat blijkt ook uit de stijgende beginleeftijd voor alcoholgebruik. Tussen 2010-2011 en 2015-2016 is die gestegen met bijna een jaar, van 13 jaar en 7 maanden naar 14 jaar en 5 maanden.