‘Goed is niet meer goed genoeg voor de hogescholen’
Foto: Belga

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) eist een betere financiering van de hogescholen om ‘talent in de 21ste eeuw te ontwikkelen’. ‘Als we een rolmodel willen spelen moet het minder over concurrentie om leerlingen gaan’, zegt secretaris-generaal Eric Vermeylen.

De onderlinge strijd om de student wordt feller dan ooit bevochten, stelt de VLHORA vast. Dat moet veranderen. ‘Hogescholen moeten zich minder met de marketing rond studenten bezighouden’, zegt secretaris-generaal Eric Vermeylen.

De VLHORA wil dat mogelijk maken door de zwakke schakel in het huidige systeem aan te pakken. ‘De evolutie van de studentenpopulatie beïnvloedt niet of nauwelijks het financieringsmechanisme. Daarom pleiten we voor een hervorming van dat model.’

Meer stages, meer buitenland

De hervorming moet er voor zorgen dat hogescholen hun studenten nog meer weerbaar kunnen maken om met de onzekerheden van de complexe omgeving om te kunnen gaan.

‘Hogescholen zijn het labo van de samenleving. Ze gaan zich moeten specialiseren en vanuit hun sterktes een verbindende partner zijn in co-creatie van oplossingen’, vindt Fabiaan Van Vrekhem, een keynote spreker op een door VLHORA georganiseerde congres.

De Vlaamse hogescholen willen de komende jaren dus volop inzetten op innoveren en internationaliseren. ‘Vandaag zijn we positief: we zijn tevreden over het huidige regeringsakkoord. Maar goed is niet meer goed genoeg in een snel veranderende maatschappij. We willen daarom meer stages en meer buitenlandse samenwerkingen kunnen toevoegen aan de opleidingen. Maar daarvoor is de huidige financiering te krap’, verduidelijkt Vermeylen.

Ultieme doel

Het ultieme doel voor de Vlaamse hogescholen? ‘Excellent onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele noden van studenten en werkenden, en inspeelt op veranderingen in de samenleving’, aldus voorzitter Pascale De Groote.

De VLHORA wil zelf het voortouw nemen: ‘We zullen als VLHORA experts bij elkaar brengen en een aantal scenario’s uitwerken. Op die manier willen we de regeringsonderhandelingen in 2019 met enige impact beïnvloeden’, aldus Vermeylen. ‘De aanhouder wint.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in