School uit Heverlee leert leerlingen insecten eten
Foto: BELGAIMAGE

Onder het motto ‘To meat or not to meat’ start het H. Hartinstituut in Heverlee een campagne om insecten te eten in plaats van vlees. Insecten eten is immers duurzamer omdat er minder energie, land en water nodig is voor de kweek ervan. Het wordt de komende drie jaar als een klimaatproject financieel gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

De leerlingen zullen in die periode in het schoolrestaurant kunnen kiezen voor een insectenmenu zoals een insectenburger. Leerlingen van de 2de graad krijgen bovendien kooklessen aangeboden voor de bereiding van insecten.

Tijdens restaurantdagen op school zullen ook familieleden van de leerlingen worden geïnformeerd. Een tentoonstelling in het schoolgebouw maakt de leerlingen op een interactieve manier wegwijs in het brede insectenverhaal.

De provincie steunt dit project in het kader van haar ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. De voedingsgewoonten zijn hierbij volgens gedeputeerde Tie Roefs (Groen) zeer belangrijk omdat uit een provinciale klimaatstudie blijkt dat het aandeel van voeding in de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant vergelijkbaar is met deze door woningen. De provincie vindt het ook heel belangrijk dat jongeren voor deze thematiek gesensibiliseerd worden.