Amerikaans milieuagentschap schrapt woord ‘wetenschap’ op website
Kersverse EPA-baas Scott Pruitt wordt gefeliciteerd door president Trump. Foto: AP

De Environmental Protection Agency (EPA), het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid, heeft het woord ‘science’ geschrapt uit een van zijn belangrijkste taakomschrijvingen. Intussen wordt het agentschap gevuld met klimaatsceptici.

De ‘Office of Science and Technology’ (OST), een afdeling van de EPA, had tot voor kort de opdracht ‘onderbouwde, op wetenschap gebaseerde normen, criteria, gezondheidsadvies, testmethoden en richtlijnen te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de Clean Water Act en de Safe Drinking Water Act’. Dat stond zo in de taakomschrijving op de website. Anders gezegd: de OST moest op basis van wetenschap voor zuiver water zorgen. Maar sinds kort is de taakomschrijving aangepast. Van ‘wetenschap’ is geen sprake meer. De OST ‘werkt samen met staten, stammen en andere belanghebbenden’ om veilig water te voorzien, staat er nu, en ‘ontwikkelt economisch en technologisch haalbare standaarden om watervervuiling door de industrie aan te kaarten.’ In de vorige taakomschrijving werd nog naar ‘wetenschappelijke en technologische standaarden’ gestreefd.

Protesterende wetenschappers

Het verdwijnen van ‘wetenschap’ uit de taakomschrijving van de OST wordt door onderzoekster Gretchen Gehrke ‘de belangrijkste vaststelling tot nu toe’ genoemd, zo staat deze week in het magazineThe New Republic. Gehrke is lid van de protestbeweging ‘Environmental Data and Governance Initiative’ (EDGI), een collectief van wetenschappers en academici die in hun vrije tijd op zoek gaan naar wijzigingen op de 25.000 webpagina’s van de overheid. Ze zien voortdurend subtiele aanpassingen opduiken. Zo wordt op een educatieve website voor kinderen geen link meer gelegd tussen steenkool en milieuvervuiling. Het is welbekend dat president Trump graag een heropleving van de steenkoolindustrie wil bewerkstelligen en dat hij klimaatafspraken naast zich neer wil leggen.

Nog voor de inauguratie van Trump hadden de wetenschappers van EDGI massaal wetenschappelijke data van overheidsinstanties, met name over het klimaat, veiliggesteld door het te kopiëren en elders op te slaan. Intussen blijven ze dag in dag uit websites controleren, en vooral die van de EPA wordt met argusogen in de gaten gehouden. De nieuwe baas van de EPA is namelijk klimaatscepticus Scott Pruitt. Velen zien in zijn aanstelling het begin van de ontmanteling van het milieuagentschap.

‘Rommelwetenschap’

De nieuwe aanstellingen binnen de EPA nemen die bezorgdheid niet weg, integendeel. The New York Times heeft deze week een opsomming gemaakt van al wie in poleposition zit voor een topfunctie binnen het agentschap. In het overgangsteam zit alvast iemand van JunkScience.com, een website die onder meer klimaatverandering (maar ook gezondheidsclaims over groenten en fruit en waarschuwingen voor pesticiden) als bullshit afschildert. Priutt selecteert naar verluidt ook stafleden uit het personeel van zijn goede vriend en senator James Inhofe, een van de meest prominente klimaatontkenners in het Amerikaanse Congres. Andrew Wheeler, een voormalige kabinetschef van Inhofe en nu een lobbyist voor fossiele brandstoffen, zou in de running zijn om de rechterhand van Pruitt te worden. Voorts worden namen genoemd van andere senatoren die strijden tegen klimaatwetten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Er staat ook een onderzoeker in het lijstje die publiekelijk de voordelen van meer broeikasgassen verkondigt.

Wellicht zal Trump deze week nog een executive order ondertekenen om de engagementen van Obama inzake klimaatverandering terug te draaien. En naar verwachting zal Pruitt binnenkort aankondigen dat economische maatregelen tegen fossiele brandstoffen afgezwakt zullen worden. Vorige week rapporteerde de Washington Post dat er fors gesnoeid zou worden in de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de dienst die onder meer aan klimaatonderzoek doet.