‘Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder’
Foto: Photo News

Vrijwilligers verkeren in duidelijk betere gezondheid dan niet-vrijwilligers, ze zijn even gezond als vijf jaar jongere niet-vrijwilligers. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek aan de UGent.

Doctoraal onderzoeker Jens Detollenaere van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van UGent, analyseerde data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 Europeanen.

‘Zelfs na controle voor andere factoren die gezondheid beïnvloeden - zoals geslacht, leeftijd, scholingsniveau, migratiestatus, religiositeit en land waar ze wonen - blijken vrijwilligers in duidelijk betere gezondheid te verkeren dan niet-vrijwilligers’, zegt Jens Detollenaere. ‘De sterkte van deze associatie is vergelijkbaar met de gezondheidswinst die je hebt als je een man bent - in vergelijking met een vrouw - vijf jaar jonger bent of autochtoon bent - in vergelijking met een allochtoon.’

Bijkomende analyses tonen dat een deel van de associatie loopt via het inkomen. ‘Vrijwilligers hebben, na controle voor de voornoemde persoonskenmerken, een hoger inkomen en dit hogere inkomen is op zijn beurt geassocieerd met een betere gezondheid’, zegt prof. Stijn Baert. ‘Deze bevinding strookt met ons eerder onderzoek dat aantoonde dat wie vrijwilligerswerk opneemt op haar of zijn cv, vaker uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.’

De onderzoekers schuiven wel drie bijkomende verklaringen voor hun bevindingen naar voor, zoals eerder onderzoek dat aantoonde dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op psychologische factoren.

Daarnaast werd ook aangetoond dat vrijwilligerswerk voor fysieke en psychische activiteiten zorgen die een bescherming bieden tegen een functionele achteruitgang en dementie bij ouderen. Ten slotte toont neurologisch onderzoek dat bij vrijwilligerswerk zogenaamde zorggerelateerde hormonen vrijkomen die helpen om weerstand te bieden tegen stress en ontsteking.