In het nieuwe computersysteem voor steunaanvragen voor personen met een handicap zitten structuurfouten, zegt de bevoegde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Ze heeft het betrokken ICT-bedrijf in gebreke gesteld. ‘Beter laat dan nooit’, reageert de vakbond. ‘Maar een oplossing blijft uit.’

De uitrol van de nieuwe software van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid zorgt voor grote problemen. Gehandicapten lopen toelages mis en parkeerkaarten raken niet tijdig verlengd omdat het onmogelijk blijkt om de juiste informatie in te geven.

Staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir slaat nu een heel andere toon aan dan haar voorgangster en partijgenoot Elke Sleurs, die vorige maand in onze krant zei dat de dienst ‘door de zure appel’ moest bijten. Nadat Sleurs alles wou inzetten als Gents fractieleider en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, volgde Demir haar op.

Structuurfouten

De nieuwe staatssecretaris heeft een stappenplan opgemaakt in de zoektocht naar beterschap, maar ze heeft ook de ICT-consultant Capgemini in gebreke gesteld. ‘Dat een systeem kinderziektes heeft, kan ik begrijpen. Maar hier zitten echt wel structuurfouten in’, aldus de N-VA-politica in het Radio 1-programma De Ochtend. ‘Capgemini heeft laten weten dat ze er specialisten van IBM op gaan zetten.’

Dat betekent dat tegen het bedrijf is gezegd dat de contractuele verplichtingen mogelijk niet zijn uitgevoerd zoals afgesproken, zo verduidelijkt Luc Demullier, de woordvoerder van Zuhal Demir. Intussen heeft het bedrijf volgens hem gereageerd. De ploeg wordt versterkt en eerstdaags brengt ze verslag uit van de ondernomen acties. Het contract met Capgemini is volgens hem geraamd op 8,9 miljoen euro.

Los daarvan komt er ook een opleiding voor de ambtenaren die met het systeem moeten werken.

Oplossing blijft uit

De vakbond is tevreden dat het bedrijf in gebreke is gesteld, maar eist snel een oplossing. Volgens Didier Cournelle van de socialistische vakbond ACOD erkent de top van de dienst na meer dan twee maanden dat de software inderdaad niet naar behoren werkt, maar blijft een oplossing uit.

Zo is overleg tussen het directiecomité en het personeel vandaag onverwacht afgelast. ‘Blijkbaar hebben personen met een handicap nog niet voldoende geleden’, zegt Cournelle, die hoopt dat het oude softwaresysteem weer in werking wordt genomen. Hij verwacht dat de staatssecretaris maandag een beslissing neemt over hoe het verder moet.

Voor de staatssecretaris is het tijdelijk terugkeren naar het oude systeem geen structurele oplossing. Dat zou opnieuw tot vertraging leiden, zegt haar woordvoerder. ‘Wij hopen dat ze op zeer korte termijn met oplossingen komen.’

Demullier wijst op de verantwoordelijkheid van de administratie in het ICT-fiasco op de dienst. ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor de operationaliteit’, zegt hij. ‘We verwachten dat André Gubbels (de directeur-generaal van de dienst, red.) de nodige drastische maatregelen gaat nemen.’

Mankracht

De dienst haalde de jongste weken meermaals het nieuws met zaken die mislopen. Behalve met ingewikkelde computerproblemen kampt het personeel ook met een gebrek aan mankracht, grotendeels het gevolg van opeenvolgende besparingen en de zesde staatshervorming, die een deel van de ambtenaren naar de deelstaten stuurde.

Eind vorige maand trokken ook de vijf ziekenfondsen nog samen aan de alarmbel over de gebrekkige dienstverlening. Midden september bleek al dat de dienst sinds begin 2016 een miljoen gemiste oproepen had opgestapeld. In reactie op een stakingsaanzegging vorige maand meldde de dienst zelf dat de telefoon niet meer wordt opgenomen.

‘Uiteraard moet daar ook iets aan gebeuren’, aldus nog Demir. ‘Maar op dit moment is het prioritair dat de tegemoetkomingen worden betaald.’

Volgende week dinsdag houden personeelsleden om tien uur een actie voor de Financiëntoren.