Proces kasteelmoord achter gesloten deuren? 'Belang van de kinderen voorop stellen'
Foto: Photo News

Het langverwachte proces omtrent de Kasteelmoord begon donderdag in Brugge. Er werden extra dossiers toegevoegd aan de zaak en er was een hevige discussie over de openbaarheid van het proces.

De zitting begon onder strenge veiligheidsmaatregelen. Er waren verschillende politiemensen aanwezig in en rond de zittingszaal, waaronder een paar zwaarbewapende agenten.

De voorzitter van de rechtbank wil het proces niet te lang laten aanslepen. 'Het is onze bedoeling een goede rechtspleging te regelen, binnen een redelijke termijn. Dat wil niet zeggen dat we het aan een snel tempo zullen doen. De komende maanden is er voldoende tijd en ruimte voorzien voor deze zaak. We hopen dat de partijen op een vlotte en serene wijze zullen meewerken.' 

Uitstel

De vrees heerste dat het proces al onmiddellijk uitgesteld zou worden. De nieuwe advocaat die zou optreden voor de vier kinderen van Stijn Saelens, trok zich gisterenavond terug. Hij kan niet neutraal optreden, want hij sprak zich als rechter in 2011 al uit in de echtscheidingsprocedure van het gezin. De vier jonge kinderen hebben nu geen stem meer op het proces.

'Ik heb vernomen dat er bezwaar is tegen mijn optreden voor de minderjarige kinderen. Ik heb besloten om me uit de zaak terug te trekken omdat ik niet wil dat er polemiek is', aldus Meester Gobin.

De kinderen moesten eerst een nieuwe voogd toegewezen krijgen, die op zijn beurt een advocaat moest aanstellen. De rechtbank heeft beslist om Rik Demeyer aan te stellen. Meester Demeyer is bereid om als voogd op te treden voor de vier kinderen van het echtpaar Saelens. 

Proces

Na de opschorting om een nieuwe voogd aan te stellen begon de zitting opnieuw. De nabestaanden van de familie Saelens willen een politieman oproepen als getuige. De agent ondervroeg Stijn Saelens indertijd over zedenfeiten met zijn kinderen.

De burgerlijke partijen en het openbaar ministerie hebben elk voorgesteld welke getuigen ze willen oproepen. Het gaat onder meer om kennissen van de familie Gyselbrecht, de speurder die het onderzoek heeft gedaan, een wetsgeneesheer en een wapendeskundige.

De voorzitter van de rechtbank vreest dat alleen al die getuigen, dus zonder die van de beklaagden, kunnen leiden tot een zeer tijdrovend proces. Daarom wordt voorgesteld om die met video te verhoren en zo aan bod te laten komen tijdens het proces. 

De advocaten van André Gyselbrecht beginnen met een procedurekwestie. Zij blijven erbij dat de zaak voor assisen had moeten komen en vragen aan deze correctionele rechtbank of ze zichzelf bevoegd ziet voor de zaak. 

Johan Platteau, de advocaat van André Gyselbrecht, wil een 25-tal getuigen oproepen. Het gaat om enkele politiemensen, maar ook veel kennissen van de familie Gyselbrecht. Het openbaar ministerie vindt het niet nodig om die 'moraliteitsgetuigen' te horen. 

Sidney Smeets, de Nederlandse advocaat van Evert de Clercq, vraagt om Pierre Serry en Roy Larmit te laten getuigen onder eed. Dat is ongezien. Volgens Smeets is dat perfect mogelijk onder Europees recht. 

Extra dossiers

Advocaat Platteau vroeg de toevoeging van drie extra dossiers in het proces. Eén met betrekking tot een agente die gevraagd zou zijn om een PV te vervalsen, een ander dossier gaat over het telefonie-onderzoek rond Peter Gyselbrecht. Een derde gaat om een computerdossier. 

Het computerdossier gaat om de klacht die de schoonvader indiende over gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. Er werden volgens de advocaat van de man mogelijk bestanden gewist tijdens een huiszoeking.

Daarnaast wil hij ook het dossier over de door Peter Gyselbrecht gelekte telefoontaps laten voegen. Het gaat om de gesprekken die in november door het Canvasprogramma Terzake werden uitgezonden. Die zouden wijzen op mogelijk te nauwe banden tussen het parket en de familie Saelens. Peter Gyselbrecht, de buiten vervolging gestelde schoonbroer van Stijn Saelens, heeft toegegeven dat hij telefoongesprekken uit het dossier lekte aan de VRT-redactie.

Tenslotte wil de advocaat van Gyselbrecht ook de uitloper van het zogenaamde motorincident laten voegen. De Antwerpse stafhouder had afgelopen zomer door een brief van het parket namelijk een tuchtonderzoek tegen Platteau geopend. Dat gebeurde nadat de weduwe van Saelens was verhoord over de vermeende diefstal van de motor van Johan Platteau. Uit dat pv zou blijken dat de vrouw met Platteau op restaurant ging. 'Er zijn aanwijzingen dat een agente door het OM is gevraagd om valsheid te plegen met de bedoeling mij uit het dossier te werken', zegt de advocaat daarover.

Ook de verdediging van Evert de Clercq dringt overigens aan op de toevoeging van het computerdossier. Volgens meester Thomas Gillis staat het vast dat de bestanden vernietigd zijn toen het kasteel verzegeld was voor sporenonderzoek. 'Je kan bewijzen dat er gesjoemeld is. Het heeft er ook alle schijn van dat die bestanden te maken hebben met kindermisbruik.'

Achter gesloten deuren

Er is een heftige discussie ontstaan over de vraag of (een deel van) het proces achter gesloten deuren zou moeten plaatsvinden. De verdediging van André Gyselbrecht, Johan Platteau, vraagt om een onderzoek naar incest door Stijn Saelens ook aan bod te laten komen in dit proces, omdat het een motief zou zijn voor vader Gyselbrecht, die zijn schoonzoon naar eigen zeggen een 'lesje wilde leren'.

Verschillende advocaten vinden dat het best zou zijn om de zittingen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden omdat het ook zal gaan over zedenfeiten met minderjarigen. Maar dat is net wat Platteau niet wil: hij is grote voorstander van een volledig openbaar proces. Zijn vraag om het incest-dossier mee te nemen in deze zaak, zou hem dus zuur kunnen opbreken. 

'Ik heb de indruk dat het afschermen van de misdragingen van het slachtoffer (vermeende incestfeiten, red.) hier gebeurt op de ruggen van de kinderen', gaat Sidney Smeets voort. 

Voor het openbaar ministerie mag het onderzoek openbaar gevoerd worden, maar ze zijn bereid dit standpunt op te geven. 'Wij zijn bereid om ons eigenbelang naar de achtergrond te verschuiven en het belang van de kinderen voorop te stellen.'

Voorzitter Els D'Hooghe schorste de zitting om enkele praktische zaken te regelen. Bij de opening van de zitting werden enkele belangrijke data bekendgemaakt.De zitting is opnieuw geopend, met de bekendmaking van enkele belangrijke data. Zo zal de rechtbank op maandag 20 maart laten weten welke getuigen er zullen opgeroepen worden. Tegen dan hoopt de voorzitter ook al een beslissing genomen te hebben of het proces al dan niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden.
 
Voorts hoopt de voorzitter ten laatste op 30 juni een definitieve uitspraak te doen. Iets wat Sidney Smeets, de raadsman van Evert De Clercq, niet haalbaar lijkt. 'Ik denk dat een uitspraak na de zomer mij iets meer haalbaar lijkt.'

Zitting gesloten

Nu de data vastliggen, beschouwt de voorzitter de zitting voor vandaag als gesloten. De beklaagden worden opnieuw weggeleid. 
 

De feiten

Op 31 januari 2012 verdween de 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens. In kasteel Carpentier in Wingene, waar hij met zijn echtgenote en vier kinderen woonde, trof zijn vrouw, huisdokter Elisabeth, een bloedspoor, een kogelhuls, de bril en de gsm van haar man aan.

Het duurde tot 17 februari voor het lichaam van Saelens werd ontdekt, in een put in een bos bij Maria-Aalter. Een autopsie wees uit dat hij overleed door een kogel in de rechterlong. Over zijn geslachtsdelen was een bijtend product gegoten.

Al snel kwam schoonvader André Gyselbrecht in beeld als mogelijke opdrachtgever voor de moord. Hij zou zijn boezemvriend Pierre Serry als tussenpersoon ingeschakeld hebben. Maar Serry hield vier jaar lang de lippen stijf op elkaar. Pas afgelopen september praatte hij dokter Gyselbrecht als opdrachtgever aan de galg.

Ook Peter Gyselbrecht, de zoon, zat een tijdlang in voorhechtenis, maar hij werd niet doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De vier beklaagden, André Gyselbrecht, Pierre Serry, Roy Larmit en Evert De Clercq, staan vijf jaar na de feiten terecht voor de moord op kasteelheer Stijn Saelens.