Actiegroepen verzamelen meer dan 75.000 handtekeningen voor volksraadpleging Oosterweel
Foto: WAS

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zeggen al 75.505 handtekeningen verzameld te hebben om een eventuele volksraadpleging af te dwingen rond de Oosterweelverbinding. Die moeten voorlopig echter vooral als stok achter de deur dienen in de onderhandelingen met de Vlaamse regering.

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal begonnen in juni 2016 met het verzamelen van handtekeningen van Antwerpenaars omdat er op dat moment geen uitzicht was op een breed gedragen akoord over het al decennia aanslepende mobiliteits- en leefbaarheidsdossier. De volksraadpleging zou de Antwerpenaar bevragen over het door de Vlaamse regering goedgekeurde plan voor de Oosterweelverbinding.

De voorbije maanden kwam een compromis echter steeds dichterbij, dankzij door intendant Alexander D’Hooghe geleide gesprekken in werkgroepen. De actiegroepen zien de handtekeningen, die ruimschoots het wettelijk benodigde aantal om een volksraadpleging af te dwingen overschrijden, naar eigen zeggen nu meer als een ‘stok achter de deur’ tot er effectief een globaal akkoord is.

Actiegroepen en overheidsvertegenwoordigers overleggen dezer dagen vooral over een compromis dat een ‘radicaal haventracé en Oosterweel light’ inhoudt: het versterken van de R2 via de Liefkenshoektunnel voor doorgaand verkeer en een afgeslankte Oosterweelverbinding voor stedelijk bestemmingsverkeer. Een eerste analyse wees al uit dat zo’n scenario kan werken, maar er zijn nog verdere becijferingen nodig en er is nog niet over alle elementen een akkoord. Zowel een eventuele volksraadpleging als een in de loop van de komende maanden te verwachten uitspraak van de Raad van State die voor jaren vertraging zou kunnen zorgen, zetten druk op de ketel.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig