Staatsveiligheid liep maanden illegaal gewapend rond
Foto: Belga
Door een vergissing mochten mensen van de inlichtingendienst wettelijk gezien maandenlang geen wapens dragen. Toen het probleem in februari werd ontdekt, moest de Staatsveiligheid sommige gevaarlijke schaduwoperaties terugschroeven.

Het probleem stelde zich bij de buitendiensten van de Staatsveiligheid. Die staan in voor bijvoorbeeld afluister- en schaduwoperaties. Door de terreurdreiging werken die mensen in hoofdzaak op extremisme, radicalisme en Syriëstrijders. Het is riskant werk waarbij de inspecteurs op het terrein bij voorkeur een wapen dragen. Maar door een slordigheid van de regering was die wapendracht van eind mei tot gisteren compleet illegaal, vernam De Standaard.

‘Vervelende situatie’

Volgens onze informatie had de plotse ontdekking van de vergissing lastige praktische gevolgen. In februari weigerde een deel van de buitendiensten voor bepaalde opdrachten nog naar buiten te gaan: ze vonden het te risicovol. In de praktijk kwam het erop neer dat schaduwen van gevaarlijke individuen daardoor moeilijk werd. Ook de schietoefeningen werden opgeschort.

Het probleem werd al begin februari ontdekt. Daardoor moest de ministerraad in allerijl een koninklijk besluit goedkeuren om de situatie recht te trekken. Dat KB wordt normaal gezien vandaag van kracht, waardoor de buitendiensten officieel weer wapens mogen dragen.
‘De situatie was voor ons vervelend’, zegt Ingrid Van Daele, woordvoerster van de Staatsveiligheid. ‘Voor onze mensen kon ze niet snel genoeg worden rechtgezet. Dankzij het KB van wijziging is dat nu gebeurd. Dit heeft geen impact gehad op de veiligheid van de burgers.’

Per ongeluk geschrapt

Het probleem over de wapendracht is ontstaan door de verhuizing van de dienst protectie (de ‘bodyguards’) van de Staatsveiligheid naar de federale politie. Na lange onderhandelingen over de verhuizing werd in mei vorig jaar een KB gepubliceerd dat de hele transfer moest regelen. Het besluit staat vol bepalingen over onder meer de precieze benoeming bij de federale politie, de transfervergoeding en de bijberoepen die de bodyguards nog mogen uitoefenen naast hun dagtaak. 

Door één van de artikelen in dat verhuizings-KB schrapten ze per ongeluk voor de hele Staatsveiligheid de toelating om een wapen te dragen. Welke diensten in ons land allemaal een wapen mogen dragen, is strikt bepaald in een ander koninklijk besluit, dat dateert van 2002. Daarin staat dat het leger, de politiediensten, bepaalde mensen uit het gevangeniswezen, boswachters en nog wat andere beroepsgroepen een wapen mogen dragen. Tot eind mei stonden de buitendiensten van de Staatsveiligheid ook in dat lijstje. Maar het KB dat de verhuizing van de dienst protectie regelde, had hen daaruit geschrapt.