Vluchtelingenorganisaties: ‘Grenzen gesloten zonder respect voor mensenrechten’
Begin deze maand werd er nog in Brussel geprotesteerd om de Europese lidstaten te herinneren aan hun beloftes om vluchtelingen op te nemen. Foto: Photo News

De Belgische vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties zijn ‘zeer ongerust’ over de gevolgen van het Europees arrest over het toekennen van humanitaire visa. Landen mogen individueel beslissen of ze nog zo’n visa toekennen, maar in de praktijk gebeurt dat minder en minder, aldus de organisaties.

Met zijn arrest geeft het Hof staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gelijk. Die weigert humanitaire visa toe te kennen aan een Syrisch gezin dat in ons land asiel wil aanvragen.

‘Dit is een grote teleurstelling’, reageren verschillende organisaties die met vluchtelingen en migranten werken dinsdag in een mededeling. ‘Wij hoopten dat het Hof het positief advies van zijn advocaat-generaal zou volgen. We zijn zeer ongerust over de gevolgen hiervan op het beleid van de lidstaten.’

Amnesty International, Ciré, Dokters van de wereld, 11.11.11, CNCD-11.11.11, La ligue des droits de l’homme en Vluchtelingenwerk Vlaanderen wijzen erop dat de EU en haar lidstaten ‘de afgelopen jaren meer en meer hun grenzen sloten, zonder daarbij respect te hebben voor mensenrechten’.

'In het huidige beleid is het zo goed als onmogelijk voor mensen op de vlucht om aan een visum te geraken voor Europa', zeggen de organisaties 'Ze kunnen dan vaak niet anders dan op een illegale en gevaarlijke wijze het veilige Europa bereiken: via mensensmokkelaars, in gammele bootjes op de Middellandse zee, in de laadruimte van een vrachtwagen...' 

Het fundamentele recht om asiel aan te vragen is ingeschreven in het VN-Vluchtelingenverdrag en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, maar blijft een lege doos als mensen geen fysieke toegang krijgen tot ene veilig land, luidt het ook.

De organisaties wijzen erop dat het arrest ons land niet van de plicht ontslaat alle visumaanvragen geval per geval te bekijken. ‘België kan dus nog steeds humanitaire visa geven aan mensen op de vlucht, als het wil. Wij vragen dat België daarvoor kiest.’ Hoe dan ook moet er ‘een duidelijk beleid rond humanitaire visa met duidelijke criteria’ komen.