VUB en UGent juichen meldpunt KU Leuven toe
Foto: BELGA

Bij de VUB en de UGent wordt tevreden gereageerd op het nieuws dat de KU Leuven een meldpunt tegen grensoverschrijvend gedrag is begonnen.

Studenten en personeelsleden van de Associatie KU Leuven kunnen met hun klachten en vragen voortaan terecht bij speciaal opgeleide vertrouwenspersonen. Die buigen zich niet alleen over strafbaar gedrag, maar ook dubbelzinnige opmerkingen, gluren en ongewenste berichten zijn redenen om naar het meldpunt te stappen.

‘Meldpunt komt tegemoet aan reële nood’

De VUB vindt het een goede zaak dat ook andere universiteiten meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag oprichten. De Brusselse universiteit startte in maart 2016 al met een pilootproject met een centraal meld- en informatiepunt voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag, waar personeelsleden terecht kunnen rond pesten, geweld, seksisme en seksuele intimidatie.

De universiteit zegt 'overtuigd te zijn van het nut van dergelijk meldpunt'. Om privacyredenen wil de VUB voorlopig geen cijfers geven in verband met het meldpunt. 'We merken alleszins wel dat het meldpunt tegemoet komt aan een reële nood van zowel studenten als van personeel om op een laagdrempelige manier zijn of haar verhaal kwijt te kunnen, al dan niet met het oog op verdere stappen en/of doorverwijzing naar de juiste instantie, zoals de politie.'

‘Breed maatschappelijk probleem’

Ook de Universiteit Gent reageert verheugd dat ook andere universiteiten werk maken van een plan van aanpak voor grensoverschrijdend gedrag. 'Daaruit blijkt dat een breed maatschappelijk probleem als dusdanig erkend wordt', zegt rector Anne De Paepe (UGent) in een mededeling.

De UGent werkt al langer rond de thematiek van grensoverschrijdend gedrag, via een interne procedure in het kader van de aanpak van psychosociale risico’s. Dat leidde in 2015 (laatst beschikbare cijfer) tot 174 contacten met de vertrouwenspersoon aan de UGent, waarvan 28 adviesvragen van leidinggevenden. De rest, 146 vragen, gingen over alle vormen van psychosociale risico’s aan de UGent, waarvan drie meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer doen dan wettelijk voorgeschreven

Naar aanleiding van een aantal meldingen van seksueel ongewenst gedrag, halverwege 2016, besliste de UGent om meer te doen dan wettelijk voorgeschreven. 'Als werkgever willen we er immers alles aan doen om preventief, curatief en indien nodig sanctionerend op te treden', klinkt het. Eind december werd een plan van aanpak voorgesteld.

Op korte termijn werd afgesproken om onder meer een gedragscode te ontwikkelen rond gepaste omgangs- en communicatievormen. Ook wordt informatie die verband houdt met grensoverschrijdend gedrag toegankelijker gemaakt voor personeel en studenten. Ook worden onder meer tuchtprocedures op punt gesteld en de UGent zal ook aansluiting zoeken bij het provinciaal zorgcentrum grensoverschrijdend gedrag, dat op 1 oktober 2017 van start gaat.

Toch benadrukt rector Anne De Paepe dat het overgrote deel van de UGent-personeelsleden respectvol omgaat met collega’s en studenten en de overgrote meerderheid van de professoren en leidinggevenden wel als zorgzame coach optreden. 'Maar elk probleem is er een te veel. Achter elk individueel geval schuilt immers een slachtoffer. Met deze nieuwe acties wil de UGent grensoverschrijdend gedrag voorkomen en, indien het zich toch voordoet, gepast aanpakken', klinkt het.