Groen en sp.a ontgoocheld, N-VA tevreden over uitspraken Crevits
Foto: BELGA

Oppositiepartij Groen reageert ontgoocheld op wat ze de 'vingerwijzing' noemt van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan het adres van ouders van leerlingen met een migratie-achtergrond. Volgens Gennez (sp.a) zet de minister mensen tegen elkaar op. N-VA is dan weer tevreden dat Crevits het probleem erkent. Volgens Vlaams Belang heeft Crevits rijkelijk te laat 'het licht gezien'.

Minister Crevits trekt vandaag in De Standaard aan de alarmbel over de tweede generatie allochtonen in ons land. Ze dringt aan op meer engagement van allochtone ouders en nieuwkomers. Voor Groen zijn haar uitspraken vrijblijvend en voeden ze het deficitdenken. 'Taalmoeilijkheden en culturele verschillen worden door de minister alleen beschouwd als een gebrek aan mogelijkheden of potentieel', reageert Meuleman.

Volgens het groene parlementslid is het de Vlaamse regering die tekort heeft geschoten op het vlak van diversiteitsbeleid in het onderwijs. 'Zij keurde een onderwijshervorming goed die leerlingen verder segregeert in een hiërarchisch schoolsysteem. De regering bespaarde fors op het flankerend onderwijsbeleid. Steun aan Brusselse scholen op vlak van taalvaardigheid, diversiteit en ouderbetrokkenheid werden stopgezet. De toegang tot taalondersteuning is in Vlaanderen onvoldoende. Programma’s zijn te kort en anderstalige leerlingen zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid aan deskundige leerkrachten', somt Meuleman op.

Meuleman benadrukt dat de minister zelf het verschil kan maken. Ze verwijst daarbij naar andere onderwijssystemen die hebben bewezen dat prestatieverschillen tussen leerlingen met of zonder migratie-achtergrond kunnen dichtgereden worden. Meuleman roept minister Crevits op diversiteit naar het middelpunt van haar beleid te brengen.

N-VA tevreden dat Crevits probleem erkent

Vlaams parlementslid Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA, is tevreden dat Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) erkent dat er zich een probleem stelt rond de kennis van het Nederlands van allochtone ouders en de gevolgen op school voor hun kinderen. 'Wij kunnen alleen toejuichen dat minister Crevits het zeer duidelijke discours overneemt dat wij al sinds 1995 voeren. Als je het Nederlands niet verstaan, dan wordt het begrijpen in de klas zeer moeilijk en een diploma halen quasi onmogelijk', zegt Daniëls.

'Sommige partijen wilden dat niet geweten hebben', reageert N-VA’er Daniëls. 'Ik ben blij dat een autoriteit binnen CD&V nu erkent dat er een probleem is. Ik hoop dat iedereen binnen haar partij meestapt in het verhaal.'

Volgens Daniëls bevat het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs verschillende maatregelen die inzetten op de kennis van het Nederlands van leerlingen met een migratie-achtergrond. Zo is sprake van taalbaden Nederlands tot een jaar in de lagere school en hoort tot drie uur verplicht Nederlandse naschoolse les tot de mogelijkheden. Nog een maatregel is een taalscreening bij de overgang van kleuter- naar lagere school en van lagere naar middelbare school.

Daniëls wijst ook op de niet-bindende toelatingsproef in de lerarenopleiding, waar ook Nederlands deel van uitmaakt. 'Daar moeten we er over waken dat we de lat hoog genoeg leggen', waarschuwt het parlementslid. Hij benadrukt voorts dat deze Vlaamse regering nog meer inzet op taalkennis bij Inburgering, bijvoorbeeld door de invoering van de resultaatsverbintenis in plaats van de bestaande inspanningsverbintenis.

Vlaams Belang: 'Crevits ziet het licht, maar rijkelijk te laat'

'Minister Hilde Crevits ziet het spreekwoordelijke licht, maar rijkelijk te laat'. Zo reageert Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) op de uitspraken van Crevits over het engagement. 'Onze partij beklemtoont al jaren dat er van allochtone ouders veel meer actief engagement mag en kan worden verwacht'

Partijvoorzitter Tom Van Grieken vraagt zich af of de minister vanuit het onderwijs steeds meer signalen bereiken dat de groeiende diversiteit voor steeds meer problemen zorgt en dat de eigen identiteit in de verdrukking komt. 'Diversiteit in het onderwijs is vaak geen verrijking. Leerkrachten zijn in de praktijk soms meer bezig met het overbruggen van taal- en culturele barrières, dan met kennisoverdracht', aldus Van Grieken.

'Het is aan de allochtone ouders om zich aan te passen', luidt het. 'En dat betekent meteen ook het zich voegen naar de bestaande werk- en communicatiemethodes van het onderwijs in Vlaanderen'.

 

'De minister mensen tegen elkaar op'


'Uit geen enkel onderzoek of uit geen enkel van de beschikbare gegevens blijkt dat ouders met een migratieachtergrond structureel minder betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind', zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) in een reactie op de uitspraken van minister Crevits.

'Specialisten als professor Piet Van Avermaet vragen zich terecht af op welke feiten minister Crevits zich baseert om zo uit te halen naar ouders met een migratieachtergrond', zegt Gennez.
'Wat wel heel duidelijk uit onderzoek blijkt, is dat kinderen met een migratie- of kansarme achtergrond in Vlaanderen nog altijd slechter scoren dan hun leeftijdsgenoten. Dat bewijst dat ons onderwijs nood heeft aan een ambitieuze hervorming. Maar in de plaats van de problemen aan te pakken, zet de minister mensen tegen elkaar op. Blijkbaar heeft de N-VA-microbe van ongefundeerde uitspraken en halve waarheden om makkelijk te scoren bij een bepaald publiek, nu ook de CD&V geveld', luidt het bij de Vlaamse socialisten.

'Ofwel heeft de minister bewijzen dat deze engagementsverklaring onvoldoende werkt en dan is het aan haar om die in overleg met de doelgroep bij te stellen. Ofwel wou de minister met haar uithaal gewoon snel scoren op kap van één groep. Dat zijn we van haar niet gewoon. We hopen dan ook dat het bij deze uitschuiver blijft. Problemen benoemen doet men best aan de hand van concrete analyse én cijfers, enkel dan kan het beleid reële problemen ook effectief oplossen', aldus Gennez.