N-VA wil ‘loon naar werken’ voor parlementsleden
Foto: pn
Loon naar werken. Dat principe wil de N-VA invoeren voor parlementsleden. ‘Het mag niet volstaan om tijdens de plenaire vergadering even op de stemknop te drukken.’

‘Vergoeding  van parlementslid afhankelijk ­maken van activiteit in commissies.’ Het is een van de 29 voorstellen voor politieke vernieuwing die de N-VA op tafel legt. Het komt er eigenlijk op neer dat een stukje van het loon van een parlementslid variabel wordt, in functie van zijn prestaties.

De parlementaire werkgroep Politieke Vernieuwing in het federaal parlement buigt zich dinsdag voor het eerst over de voorstellen van de verschillende fracties over nieuwe politieke zeden in nasleep van de Publinfin en Publipart-affaire. ‘Het mag niet voldoende zijn om op donderdagmiddag in de plenaire vergadering voldoende aanwezig te zijn bij de stemming om een volledige parlementaire wedde te krijgen’, zegt Brecht Vermeulen, kamerlid voor N-VA. 

Dit is een maatregel die meteen N-VA-voorzitter Bart De Wever zou treffen. ‘Maar het is niet omdat Bart niet in commissies aanwezig is, dat hij geen goede vertegenwoordiger van het volk zou zijn’, verdedigt Vermeulen zijn voorzitter. ‘Hij speelt een heel belangrijke politieke rol. Hetzelfde geldt trouwens voor bijvoorbeeld Wouter Beke (voorzitter CD&V) of Elio Di Rupo (voorzitter PS). Die zitten trouwens ook zelden of nooit in een commissie.’

Activiteiten meten

Maar de vraag is hoe de activiteit van een parlementslid kan gemeten worden. Om te beginnen komen sommige commissies veel vaker samen dan anderen.. En volstaat het dan om gewoon even een handtekening te zetten bij de start van de commissievergadering om het dan na een halfuurtje af te bollen? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een parlementslid te beoordelen op het aantal vragen dat hij stelt of wetsvoorstellen dat hij indient. Maar kwantiteit betekent niet altijd kwaliteit. Het risico onstaat dan dat ministers overstelpt worden met een hoop nutteloze vragen om toch maar het vereiste aantal te halen. ‘Wij poneren het principe, maar het wordt zaak om met de andere fracties een werkbare methode te vinden.'

N-VA stelt voorts voor om naast politici en hoge ambtenaren, ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers te verplichten om een mandatenlijst in te dienen. Vandaag moeten alleen de leidinggevenden van ministeriële kabinetten hun mandaten bekendmaken. Hetzelfde wil N-VA in de toekomst voor personen die door een beslissing van de overheid deel uitmaken van een raad van bestuur van een onderneming, zoals de NMBS.

Ook een oude eis, de afschaffing van de Senaat, staat in de wishlist van N-VA. Dat zijn net als maatregelen zoals de vermindering van het aantal parlementsleden en de invoering van stemrecht in plaats van de huidige stemplicht maatregelen die enkel kunnen na een wijziging van de Grondwet.