Daarom worden zo massaal veel bomen gekapt langs onze snelwegen

Is men bezig elk stukje groen langs onze snelwegen weg te halen? Waarom wordt er anders zo massaal gekapt? ‘In Groot-Bijgaarden is er grondig gesnoeid om illegalen de kans niet meer te geven om zich te verstoppen. Al de rest past in ons houthakbeheersplan. Snoeien om opnieuw te groeien. Maar ook voor veiligheid van weggebruikers’, klinkt het bij Wegen en Verkeer.

Je kan er niet naast kijken. Langs alle snelwegen in Vlaanderen is een groot deel van het groen verdwenen. Een aanslag op de natuur of net niet?

Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is, liet langs de E40-autosnelweg in Groot-Bijgaarden grondig snoeien en kappen. ‘Die locaties zijn geliefkoosde plekken voor vluchtelingen om in vrachtwagens richting het Groot-Brittannië te kruipen. Smokkelbendes zijn er actief en schuwen onderling geen geweld. Om te verhinderen dat vluchtelingen zich verstoppen in het struikgewas of in de bosjes om van daar dan hun kans te wagen om in een vrachtwagen te kruipen, is alles nu grondig gesnoeid’, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) .

Daarom worden zo massaal veel bomen gekapt langs onze snelwegen
Foto: credit

Ook aan de afrit van de R0 in Ruisbroek, waar daklozen schuilhuisjes bouwen tussen de bomen, zijn zo goed als alle bomen gekapt.

‘Maar al de rest heeft te maken met hakhoutbeheer. De kapperiode begint in november en eindigt op 15 maart. Het is dus zeker niet zo dat we zomaar alle bomen rooien. Er wordt volgens een ecologisch plan gewerkt’, klinkt het.

Hoe gaat men te werk?

‘Duurzame houtsoorten (beuk, eik, linde, esdoorn,...) die gezond zijn en volwaardig als boom kunnen uitgroeien op een veilige afstand van de weg worden niet afgezaagd. Uitheemse soorten (vooral Amerikaanse vogelkers) zijn dominant en verdringen inheemse soorten en worden zoveel als mogelijk definitief verwijderd.’

‘De meeste bomen die gekapt worden, worden zo’n 10 tot 20 centimeter boven de grond gesnoeid zodat ze opnieuw scheuten kunnen maken. In enkele jaren tijd vormen jonge bomen en struiken een nieuw natuurlijk groenscherm’, zegt Veva Daniëls.

Daarom worden zo massaal veel bomen gekapt langs onze snelwegen

‘Het hout versnipperen we niet tussen de vegetatie. Het hakselhout wordt gebruikt voor groene energie, gebruikt in de houtindustrie of verwerkt tot groencompost. Het kan ook in takkenrillen worden gelegd. Dat is een heg die is samengesteld van gesnoeide takken die tussen palen gestapeld worden. Vogels, insecten en kleine zoogdieren maken er gebruik van als onderkomen’, zegt Veva Daniëls.

Gevaar voor weggebruikers

De eerste aanplantingen langs onze gewestwegen dateren van eind jaren zeventig. ‘Ondertussen zagen we op sommige plaatsen overhangende takken of wildgroei. Op andere plaatsen is er zoveel dood hout dat de omwonenden door het groenscherm heen kunnen kijken. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil voorkomen dat dood hout of overhellende takken bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen. Hakhoutbeheer zorgt dus voor meer veiligheid, zowel voor de bewoners van de achterliggende huizen als voor de weggebruikers.’

‘Waar de kans en gevaar voor overhangende, hinderende takken blijft bestaan, zorgen we voor een bomen- en struikvrije zone door het definitief verwijderen van de eerste rij(en), bomen en struiken die het dichtst tegen de autoweg staan. Op heel wat bermen belemmert de begroeiing de verkeerssignalisatie. Daarom worden ook die struiken verwijderd’, aldus Veva Daniëls.