De medische vragenlijst: wat mag niet?
Wat mag een verzekeraar vragen en wat niet? Foto: Lectrr

Medische vragenlijsten voor een schuldsaldoverzekering staan vaak vol met vragen waar de verzekeraars geen zaken mee hebben.

1 | Te vaag

Een voorbeeld zegt hier veel meer dan duizend woorden. ‘Hebt u nu of de laatste vijf jaar een aandoening (gehad)?’ Of: ‘Hebt u de laatste vijf jaar medicatie genomen?’ Dat zijn volgens Test-Aankoop voorbeelden van vragen die al te vaag en vooral excessief zijn.

Veel verzekeraars vragen ook of u aan psychische aandoeningen lijdt of heeft geleden, en ze geven een aantal voorbeelden zoals psychose, neurose, gedragsproblemen, angst, stress, vermoeidheid... Ook dat is allemaal te vaag.

2 | Medische gegevens zijn confidentieel

Alleen een geneesheer die in een bevoegde dienst van de verzekeringsmaatschappij werkt, mag uw gezondheidsgegevens inkijken. Doorzenden naar andere werknemers van het bedrijf of naar andere afdelingen, mag niet.

Uw gegevens mogen ook niet extern worden doorgegeven. De bank die uw lening verstrekt, bijvoorbeeld, mag in geen geval toegang krijgen tot uw medische gegevens.

3 | Niet elke verzwijging maakt uw contract nietig

Sommige verzekeraars vermelden in hun schuldsaldoverzekering dat alles wat u verzwijgt over uw gezondheid de overeenkomst nietig maakt.

Dat is niet correct: er moet een onderscheid worden gemaakt tussen opzettelijk en onopzettelijk verzwijgen.

4 | De naam van uw behandelende arts is privé

De verzekeraar mag niet vragen wie uw behandelende arts is en er geen contact mee opnemen. De verzekeringnemer mag zelf beslissen welke informatie hij meedeelt.

5 | Vragen over erfelijke ziekten zijn verboden

België is het enige land in Europa waar verzekeraars niet naar genetische informatie of erfelijke ziekten in uw familie mogen vragen.

De vraag of de verzekeringsnemer ‘bloedstollingsproblemen (hemofilie …)’ heeft, is volgens Test-Aankoop onwettelijk.