Kunstgraskorrels: minister Muyters eist duidelijkheid
Foto: Belga
Hoewel het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zegt dat er 'zeer weinig reden tot zorg is' voor sporten op kunstgrasvelden, raadt het de Europese Commissie wel aan om de REACH-norm voor het kankerverwekkende (PAK's) bij te stellen. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben zodat 'indien nodig we zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.'

'Europa bevestigt nogmaals dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met SBR-korrels verantwoord is', aldus Muyters. 'Bij alle 63 kunstgrasvelden die aangelegd werden met de steun van Vlaanderen werden telkens rubbergranulaten van eenzelfde leverancier gebruikt. Deze leverancier heeft officieel verklaard dat alle producten in zijn gamma volledig conform zijn aan de huidige Europese REACH-norm voor mengsels. Paniekvoetbal is dus niet nodig.'

'Anderzijds adviseert ECHA aan de Europese Commissie om te overwegen de REACH-norm bij te stellen', aldus Muyters nog. 'Ik wil dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid van de Europese Commissie of ze de normen al dan niet zullen verstrengen en in welke mate, zodat we – indien nodig – zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.'

Studie: 'Weinig reden tot zorg'
Dinsdag werd het Europese onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van de rubberkorrels in kunstgras gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat er 'weinig reden tot zorg' is bij het gebruik van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden waarop gesport wordt.

In haar rapport zegt ECHA wel dat de Europese Commissie moet overwegen om de huidige Europese REACH-normen bij te stellen zodat er minder kankerverwekkende stoffen (PAK's) voorkomen in de rubberkorrels. Ook zouden de eigenaren van kunstgrasvelden hun rubberkorrels moeten laten onderzoeken volgens ECHA en het PAK-gehalte duidelijk communiceren naar iedereen die hierin interesse in heeft.

Kankerverwekkende korrels?
Na een uitzending van een reportage van het Nederlandse programma Zembla in oktober 2016 bleek dat op voetbalvelden met kunstgras rubberkorrels liggen waarin allerlei chemische stoffen voorkomen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn. 

Hierop volgde een onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en die oordeelde dat het om 'niet schadelijke' hoeveelheden ging. Maar in februari 2017 bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat dit misschien toch wel zo was. Het Europees onderzoek was al in juni 2016 aangevraagd door de Europese Commissie maar de resultaten zijn dinsdag pas bekend gemaakt.