Homans blijft tegen praktijktesten naar discriminatie
Foto: Photo News

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) ‘was en is geen voorstander van praktijktesten' om discriminatie op te sporen. Dat zegt haar woordvoerder in reactie op het voorstel van de sociale partners om praktijktesten uit te rollen voor de selectie en werving van overheidspersoneel.

De Vlaamse overheid maakt haar voorbeeldfunctie inzake diversiteit niet waar. Dat concludeerde de adviesraad Serv, waarin werkgevers en werknemers zitten. De Vlaamse sociale partners en de zogeheten ‘kansengroepen’ drongen bij Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) aan om praktijktests uit te rollen voor de selectie en werving van overheidspersoneel.

Bij praktijktesten worden cv’s van fictieve kandidaten met verschillende achtergronden ingestuurd voor eenzelfde vacature. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en zijn Commissie Diversiteit baseren zich voor hun advies op cijfers van het gelijkekansencentrum Unia, waaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit niet waarmaakt.

Minister Homans 'was en is' echter niet te vinden voor praktijktesten. Ze vindt het bovendien 'vreemd dat de werkgevers voor een invoering ervan zouden pleiten'. In het verleden kwamen koepelorganisaties Unizo en Voka immers met juridische en praktische bezwaren, merkt haar woordvoerder op.

Volgens Homans is de Vlaamse overheid 'een correcte werkgever'. 'Ons diversiteitsplan staat vol met concrete acties en aanbevelingen om de verschillende streefcijfers te behalen. Die zijn veel belangrijker dan praktijktesten die weinig zoden aan de dijk zullen zetten', klinkt het nog.