Europees onderzoek: 'Sporten op kunstgras wél veilig'
Foto: Belga
Het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) oordeelt dinsdag dat er 'zeer weinig reden tot zorg' is bij het gebruik van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden waarop gesport wordt. ECHA voerde het onderzoek uit nadat aan het licht kwam dat de rubberkorrels op kunstgrasvelden mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Een evaluatie van het Europese agentschap ECHA van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden wijst uit dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is. Dit maakte het agentschap dinsdag bekend. ECHA voerde het onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie. De organisatie stelt dat het de bevindingen opnieuw zal bekijken mocht er nieuw bewijs beschikbaar komen.

In haar rapport suggereert ECHA wel om de huidige Europese normen bij te stellen zodat er minder kankerverwekkende stoffen (PAK's) voorkomen in de rubberkorrels. Ook zouden de eigenaren van kunstgrasvelden hun rubberkorrels moeten laten onderzoeken en het PAK-gehalte duidelijk communiceren naar iedereen die hierin interesse in heeft.

Kankerverwekkende korrels?
Na een uitzending van een reportage van het Nederlandse programma Zembla in oktober 2016 bleek dat op voetbalvelden met kunstgras rubberkorrels liggen waarin allerlei chemische stoffen voorkomen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn. Hierop volgende een onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) en die oordeelde dat het om niet schadelijke hoeveelheden ging. Maar in februari 2017 bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat dit misschien toch wel zo was

Alternatieven
Hoogleraar in de toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) pleit voor het gebruik van een alternatief van de rubberkorrels op kunstgrasvelden: 'Het Nederlandse RIVM heeft dan wel een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er een heel klein risico is, toch is dit onderzoek onvolledig en wellicht te snel tot stand gekomen. Wat gebeurt er als het heel warm is of als het om kind gaat die een wond oploopt tijdens het sport? Daar is niet naar gekeken. Er zijn voldoende alternatieven, dat kost misschien wat geld maar dan ben je wel zeker dat de gezondheid geen gevaar loopt.'  Er zijn in totaal zo'n 300 kunstgrasvelden in Vlaanderen, waarvan 63 gesubsidieerd met geld van de Vlaamse overheid.

Vlaamse kunstgrasvelden
Alle 63 kunstgrasvelden die zijn aangelegd met Vlaamse subsidies hebben momenteel 'sbr gecertificeerd rubberkorrels' en voldoen aan de huidige Europese normen (REACH), volgens een woordvoerder van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Muyters heeft daarnaast de Europese Commissie opgeroepen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een eventuele aanpassing van de REACH-normen.

Ook gaat Recytyre, een bedrijf dat het Belgisch afvalbeheerder van autobanden organiseert, staaltjes van rubberkorrels op de voetbalvelden onderzoeken van lokale sportclubs en besturen die grasvelden hebben die niet door de overheid zijn gesubsidieerd. De Vlaamse regering heeft gevraagd dat het onderzoek door een onafhankelijk bureau gebeurt en dat de methodes nagekeken worden door een onafhankelijke toxicoloog.

Onafhankelijk?
Inspectiebedrijf SGS zal als derde partij voor de onafhankelijkheid van het onderzoek instaan, zegt Recytyre. Toxicoloog Tytgat: 'Op zich heb ik er niks op tegen als de industrie haar verantwoordelijkheid neemt en de kosten draagt voor de onderzoeken maar dan moet er wel echt een goede controle plaatsvinden van de onderzoeken, anders krijg je natuurlijk achteraf kritiek.'